Rozpočet 2017

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2017

Zastupitelstvo města Roztoky dne 21.12.2016 schválilo územní rozpočet města na rok 2017 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115. 
Zastupitelstvo souhlasilo s využitím zůstatku na účtech a termínovaném vkladu ve výši 46 000 000 Kč v rámci položky 8115.

Schválený rozpočet na rok 2017