Rozpočet

Tato sekce je nyní rozložena na složky obsahující rozpočty na příslušné roky, rozpočtová opatření a platný rozpočtový výhled města.