Rozpočet

Tato sekce je nyní rozložena na složky obsahující rozpočty na příslušné roky, rozpočtová opatření a platný rozpočtový výhled města.

Návrh rozpočtu na rok 2020 (vyvěšeno 29.11.2019) zde