Projekty 2023

Silnice a chodníky

Plánované opravy silnic a chodníků

Z větších investic je v plánu oprava Husova náměstí, chodníků na Vrškách, prostoru u Maxmiliánky, úprava lávek U Zástávky, zpevnění recyklátem ulice Za Cihelnou.

Rozpočet na rok 2023 obsahuje také souhrnné částky na opravy asfaltů a chodníků v Roztokách a Žalově ve výši 500 resp. 880 tis. Kč, prioritizace dle stavu po zimě.

Kostelní ulička

Oprava zvýší dostupnost vlakového nádraží z horních Roztok, což je vzhledem k vytíženosti autobusových spojů zásadní. Na rekonstrukci je zpracovaná projektová dokumentace.

Plánujeme kompletní rekonstrukci Kostelní uličky při zachování jejího charakteru (cihlové schody a zídky, lámaný kámen, mlat). Součástí je i decentní úsporné veřejné osvětlení.

Ulice Souběžná

Rekonstrukcí projde boční ulička spojující MŠ Přemyslovská s ulicí U Hřiště.

Sanace ulice Kantorova

Vzhledem k propadnutí části silnice z důvodu podemletí spodní vodou je nutná její sanace, práce byly vysoutěženy a probíhají už v roce 2022. Jejich součástí bude v roce 2023 drenáž pozemku, aby k podobnému problému nemohlo dojít znovu.

Rekonstrukce ulice Potoky

Doplnit – jde o spodní část, průchod k Vltavě a dodělání zídky, nebo něco jiného?

Příprava pracovních dokumentací

Pro rok 2023 plánujeme zpracování dokumentací pro rekonstrukce ulic Na Vyhlídce, Plzeňská a chodníků/parkování v ulici Zaorálkova.