Pomoc Ukrajině

Sbírka pro pomoc exulantům  pobývajícím na území našeho města

Prosíme občany, kteří v Roztokách ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny, o vyplnění údajů o nich do tabulky na adrese  zde

Vzor darovací smlouvy pro město ve prospěch uprchlíků z Ukrajiny:  smlouva.pdf    smlouva.doc

Informace o možnostech pomoci na Ukrajině

web:   Roztoky pomáhají Ukrajině

Kralupský web volnočasového využití pro maminky a děti z Ukrajiny:  razom.cz  (razom - česky  společně )

Informace pro rodiče dětí z Ukrajiny - ZUŠ česky

Informace pro rodiče dětí z Ukrajiny - ZUŠ ukrajinsky

Pravoslavné paschální bohoslužby

Ministerstvo vnitra ČR - dotační projekt - Roztoky pro Ukrajinu

Ministerstvo školství ČR - dotační projekt - Letní adaptační skupiny v Roztokách

Mezinárodní visegrádský fond_dotační projekt_Pmoc a podpora ukrajinským uprchlíkům