Odraz

Statut městského časopisu ODRAZ

Harmonogram výroby a vydávání časopisu Odraz

Své příspěvky do jednotlivých vydání zasílejte prosím na adresu mu@roztoky.cz a to nejpozději do termínu uzávěrky příslušného čísla. Formulář pro zadání komerční inzerce naleznete zde
Formulář pro zadání řádkové inzerce naleznete zde

 

Harmonogram výroby ODRAZu v roce 2019 v pdf zde

 Číslo  Uzávěrka    RR   Tisk  Roznáška
1 3.1.2019 7.1.2019 15.1.2019 18.1.2019
2 31.1.2019 4.2.2019 12.2.2019 15.2.2019
3 28.2.2019 4.3.2019 12.3.2019 15.3.2019
4 28.3.2019 1.4.2019 9.4.2019 12.4.2019
5 2.5.2019 6.5.2019 14.5.2019 17.5.2019
6 30.5.2019 3.6.2019 11.6.2019 14.6.2019
7+8 11.7.2019 15.7.2019 23.7.2019 26.7.2019
9 29.8.2019 2.9.2019 10.9.2019 13.9.2019
10 3.10.2019 7.10.2019 15.10.2019 18.10.2019
11 31.10.2019 4.11.2019 12.11.2019 15.11.2019
12 28.11.2019 2.12.2019 10.12.2019 13.12.2019

  

Redakční rada bude zařazovat materiály do velikosti ½ strany časopisu. Delší texty mohou být v případě velkého počtu dodaných příspěvků redakčně kráceny nebo vráceny přispívateli k autorskému krácení či použity pouze v elektronické podobě Odrazu na www.roztoky.cz/odraz.  Tištěná forma Odrazu není, bohužel nafukovací a zájmem nás všech je, aby měl možnost publikovat co největší počet přispěvatelů jak z řad občanů tak zájmových spolků.

 

Parametry příspěvků:

- 1 strana: 6220 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/2 strany: 2730 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/3 strany: 1630 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

 

V případě fotografie nebo loga na šíři jednoho sloupce je potřeba odečíst cca 620 znaků. 

Sdělení inzerentům časopisu ODRAZ

1. KOMERČNÍ INZERCE

Formáty inzerce

 

Hotové podklady:

- ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě, obrázky v rozlišení 300 dpi

- případně ve formátu JPEG v rozlišení 300 dpi

Velikost inzerátu musí odpovídat výše uvedeným rozměrům a formátu uvedenému v objednávce.

 

Podklady pro zpracování:

Pokud nejste schopni dodat inzerát jako finální produkt, za paušální poplatek 300 Kč vám na základě vašich podkladů inzerát zpracujeme do esteticky přiměřené podoby. Pro to potřebujeme:

- Text v elektronické podobě - prosíme, abyste věnovali pozornost tomu, aby počet znaků (textu) inzerátu odpovídal zakoupené ploše a inzerát byl ještě čitelný, což u velkého počtu znaků nelze zaručit.

- Logo ve formátech EPS, TIFF, JPEG nebo v křivkách Adobe Ilustrátor/Corel

- Foto ve formátech EPS, TIFF a JPEG (minimální velikost fotografie v JPEG je 315 kB, u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60 x 42 mm)

 

Při nedodržení výše uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Loga a obrázky jsou nepoužitelné ve formátech DOC, GIF, PPT

 

Formulář pro zadání komerční inzerce naleznete zde

 

2. PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Informace o placené řádkové inzerci od 1.1.2013

 Formulář pro zadání řádkové inzerce naleznete zde

 Oznámení pro inzerenty o platbě

 

Složení redakční rady

Eva Frindtová - předsedkyně
Stanislav Boloňský - místopředseda
Jaroslav Huk
Eva Sodomová
Michal Přikryl
Marcela Šášinková
Jan Vidim
Jaroslav Drda

 

Jednotlivá čísla v pdf formátu: