Odraz

Statut městského časopisu ODRAZ

Harmonogram výroby a vydávání časopisu Odraz

Své příspěvky do jednotlivých vydání zasílejte prosím na adresu mu@roztoky.cz a to nejpozději do termínu uzávěrky příslušného čísla. Formulář pro zadání komerční inzerce naleznete zde
Formulář pro zadání řádkové inzerce naleznete zde

 

Harmonogram výroby ODRAZu v roce 2021 v pdf zde

 Číslo  Uzávěrka    RR   Tisk  Roznáška
1 7.1.2021 11.1.2021 19.1.2021 22.1.2021
2 4.2.2021  8.2.2021 16.2.2021 19.2.2021
3 4.3.2021  8.3.2021 16.3.2021 19.3.2021
4 8.4.2021 12.4.2021 20.4.2021 23.4.2021
5 6.5.2021 10.5.2021 18.5.2021 21.5.2021
6  3.6.2021   7.6.2021 15.6.2021 18.6.2021
7+8  15.7.2021 19.7.2021 27.7.2021 30.7.2021
9 2.9.2021 6.9.2021 14.9.2021  17.9.2021
10 30.9.2021 4.10.2021 12.10.2021 15.10.2021
11 4.11.2021 8.11.2021 16.11.2021 19.11.2021
12 2.12.2021 6.12.2021 14.12.2021 17.12.2021

  

Redakční rada bude zařazovat materiály do velikosti ½ strany časopisu. Delší texty mohou být v případě velkého počtu dodaných příspěvků redakčně kráceny nebo vráceny přispívateli k autorskému krácení či použity pouze v elektronické podobě Odrazu na www.roztoky.cz/odraz.  Tištěná forma Odrazu není, bohužel nafukovací a zájmem nás všech je, aby měl možnost publikovat co největší počet přispěvatelů jak z řad občanů tak zájmových spolků.

 

Parametry příspěvků:

- 1 strana: 6220 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/2 strany: 2730 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/3 strany: 1630 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

 

V případě fotografie nebo loga na šíři jednoho sloupce je potřeba odečíst cca 620 znaků. 

Sdělení inzerentům časopisu ODRAZ

1. KOMERČNÍ INZERCE

Formáty inzerce

 

Hotové podklady:

- ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě, obrázky v rozlišení 300 dpi

- případně ve formátu JPEG v rozlišení 300 dpi

Velikost inzerátu musí odpovídat výše uvedeným rozměrům a formátu uvedenému v objednávce.

 

Podklady pro zpracování:

Pokud nejste schopni dodat inzerát jako finální produkt, za paušální poplatek 300 Kč vám na základě vašich podkladů inzerát zpracujeme do esteticky přiměřené podoby. Pro to potřebujeme:

- Text v elektronické podobě - prosíme, abyste věnovali pozornost tomu, aby počet znaků (textu) inzerátu odpovídal zakoupené ploše a inzerát byl ještě čitelný, což u velkého počtu znaků nelze zaručit.

- Logo ve formátech EPS, TIFF, JPEG nebo v křivkách Adobe Ilustrátor/Corel

- Foto ve formátech EPS, TIFF a JPEG (minimální velikost fotografie v JPEG je 315 kB, u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60 x 42 mm)

 

Při nedodržení výše uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Loga a obrázky jsou nepoužitelné ve formátech DOC, GIF, PPT

 

Formulář pro zadání komerční inzerce naleznete zde

 

2. PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Informace o placené řádkové inzerci od 1.1.2013

 Formulář pro zadání řádkové inzerce naleznete zde

 Oznámení pro inzerenty o platbě

 

Složení redakční rady

Václav Dolejší - předseda
Stanislav Boloňský - místopředseda
Jaroslav Huk
Eva Sodomová
Michal Přikryl
Marcela Šášinková
Lukáš Hejduk
Jaroslav Drda - odpovědný redaktor (drda@roztoky.cz)

 

Jednotlivá čísla v pdf formátu: