Odraz

Statut městského časopisu ODRAZ

Harmonogram výroby a vydávání časopisu Odraz

Své příspěvky do jednotlivých vydání zasílejte prosím na adresu mu@roztoky.cz a to nejpozději do termínu uzávěrky příslušného čísla. Formulář pro zadání komerční inzerce naleznete zde
Formulář pro zadání řádkové inzerce naleznete zde

 

 

 Číslo  Uzávěrka    RR   Tisk  Roznáška
1/2018       4.1.       8.1.         16.1.      19.1.
2       1.2.       5.2.         13.2.      16.2.
3       1.3.       5.3.         13.3.      16.3.
4      29.3.       3.4.         10.4.      13.4.
5      26.4.       2.5.         11.5.      18.5.
6      31.5.       4.6.         12.6.      15.6.

7+8

     12.7.

    16.7.

        24.7.

     27.7.
9      30.8.       3.9.         11.9.      14.9.
10      4.10.     8.10.       16.10.    19.10.
11      1.11.     5.11.       13.11.    16.11.
12    29.11.     3.12.       11.12.    14.12.
 

Harmonogram výroby ODRAZu v roce 2018 zde

 

 

Redakční rada bude zařazovat materiály do velikosti ½ strany časopisu. Delší texty mohou být v případě velkého počtu dodaných příspěvků redakčně kráceny nebo vráceny přispívateli k autorskému krácení či použity pouze v elektronické podobě Odrazu na www.roztoky.cz/odraz.  Tištěná forma Odrazu není, bohužel nafukovací a zájmem nás všech je, aby měl možnost publikovat co největší počet přispěvatelů jak z řad občanů tak zájmových spolků.

 

Parametry příspěvků:

- 1 strana: 6220 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/2 strany: 2730 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/3 strany: 1630 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

 

V případě fotografie nebo loga na šíři jednoho sloupce je potřeba odečíst cca 620 znaků. 

Sdělení inzerentům časopisu ODRAZ

Formáty inzerce

 

Hotové podklady:

- ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě, obrázky v rozlišení 300 dpi

- případně ve formátu JPEG v rozlišení 300 dpi

Velikost inzerátu musí odpovídat výše uvedeným rozměrům a formátu uvedenému v objednávce.

 

Podklady pro zpracování:

Pokud nejste schopni dodat inzerát jako finální produkt, za paušální poplatek 300 Kč vám na základě vašich podkladů inzerát zpracujeme do esteticky přiměřené podoby. Pro to potřebujeme:

- Text v elektronické podobě - prosíme, abyste věnovali pozornost tomu, aby počet znaků (textu) inzerátu odpovídal zakoupené ploše a inzerát byl ještě čitelný, což u velkého počtu znaků nelze zaručit.

- Logo ve formátech EPS, TIFF, JPEG nebo v křivkách Adobe Ilustrátor/Corel

- Foto ve formátech EPS, TIFF a JPEG (minimální velikost fotografie v JPEG je 315 kB, u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60 x 42 mm)

 

Při nedodržení výše uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Loga a obrázky jsou nepoužitelné ve formátech DOC, GIF, PPT

 

Informace o placené řádkové inzerci od 1.1.2013

 Oznámení pro inzerenty 

Složení redakční rady

Eva Frindtová
Stanislav Boloňský
Jaroslav Huk
Jiří Macák
Michal Přikryl
Marcela Šášinková
Jan Vidim
Jaroslav Drda

Jednotlivá čísla v pdf formátu: