Časopis Odraz

O časopisu Odraz

Měsíčník Odraz se už více než třicet let snaží zachovat to nejdůležitější, co má v DNA: Na rozdíl od mnoha městských novin a časopisů je liberální a otevřený i opozičním názorům. V čele Roztok se za tu dobu vystřídaly různé tváře a politické formace, ale nikdo nikdy nepodlehl pokušení udělat si z Odrazu "hlásnou troubu" radnice, natož ho zneužít pro svou propagaci.

Struktura měsíčníku je jednoduchá: kromě základní zpráv a informací z Městského úřadu přinášíme téma měsíce, jemuž se věnujeme podrobněji, a také velkorysý prostor pro názory a komentáře. Nechybí historická ohlédnutí a místo pro školy a místní spolky. Zároveň si samozřejmě uvědomuje, že žijeme v digitální době, takže v roce 2023 zároveň s tištěným časopisem konečně naplno spustíme také on-line verzi Odrazu.

Statut městského časopisu ODRAZ

Současné číslo a archiv

Harmonogram výroby a vydávání

Číslo Uzávěrka RR Tisk Roznáška
1 5.1. 9.1. 17.1. 20.1.
2 2.2. 6.2. 14.2. 17.2.
3 2.3. 6.3. 14.3. 17.3.
4 30.3. 3.4. 11.4. 14.4.
5 4.5. 9.5. 16.5. 19.5.
6 8.6. 12.6. 20.6. 23.6.
7+8 13.7. 17.7. 25.7. 28.7.
9 31.8. 4.9. 12.9. 15.9.
10 5.10. 9.10. 17.10. 20.10.
11 2.11. 6.11. 13.11 16.11.
12 30.11. 4.12. 12.12. 15.12.

Pro přispěvatele a inzerenty

Své příspěvky do jednotlivých vydání zasílejte prosím na adresu mu@roztoky.cz a to nejpozději do termínu uzávěrky příslušného čísla.

Redakční rada bude zařazovat materiály do velikosti ½ strany časopisu. Delší texty mohou být v případě velkého počtu dodaných příspěvků redakčně kráceny nebo vráceny přispívateli k autorskému krácení. Tištěná forma Odrazu není bohužel nafukovací a zájmem nás všech je, aby měl možnost publikovat co největší počet přispěvatelů jak z řad občanů tak zájmových spolků.

Parametry příspěvků

- 1 strana: 6220 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/2 strany: 2730 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/3 strany: 1630 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

V případě fotografie nebo loga na šíři jednoho sloupce je potřeba odečíst cca 620 znaků. 

Formáty komerční inzerce

Nákres formátů inzerce

Hotové podklady

  • ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě, obrázky v rozlišení 300 dpi
  • případně ve formátu JPEG v rozlišení 300 dpi

Velikost inzerátu musí odpovídat výše uvedeným rozměrům a formátu uvedenému v objednávce.

Podklady pro zpracování

Pokud nejste schopni dodat inzerát jako finální produkt, za paušální poplatek 300 Kč vám na základě vašich podkladů inzerát zpracujeme do esteticky přiměřené podoby. Pro to potřebujeme:

  • Text v elektronické podobě – prosíme, abyste věnovali pozornost tomu, aby počet znaků (textu) inzerátu odpovídal zakoupené ploše a inzerát byl ještě čitelný, což u velkého počtu znaků nelze zaručit.
  • Logo ve formátech EPS, TIFF, JPEG nebo v křivkách Adobe Ilustrátor/Corel
  • Foto ve formátech EPS, TIFF a JPEG (minimální velikost fotografie v JPEG je 315 kB, u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60×42 mm)

Při nedodržení výše uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Loga a obrázky jsou nepoužitelné ve formátech DOC, GIF, PPT.

Redakční rada

Stanislav Boloňský – předseda
Václav Dolejší
Martin Svášek
Jaroslav Huk
Eva Sodomová
Ivana Vránková
Marcela Šášinková
Lenka Červenková