Odraz

Statut městského časopisu ODRAZ

Harmonogram výroby a vydávání časopisu Odraz

Své příspěvky do jednotlivých vydání zasílejte prosím na adresu mu@roztoky.cz a to nejpozději do termínu uzávěrky příslušného čísla. Formulář pro zadání komerční inzerce naleznete zde
Formulář pro zadání řádkové inzerce naleznete zde

 

Harmonogram výroby ODRAZu v roce 2020 v pdf zde

 Číslo  Uzávěrka    RR   Tisk  Roznáška
1 2.1.2020 6.1.2020 14.1.2020 17.1.2020
2 30.1.2020 3.2.2020 11.2.2020 14.2.2020
3 27.2.2020 2.3.2020 10.3.2020 13.3.2020
4 2.4.2020 6.4.2020 14.4.2020 17.4.2020
5 29.4.2020 4.5.2020 12.5.2020 15.5.2020
6  4.6.2020 8.6.2020 16.6.2020 19.6.2020
7+8  9.7.2020 13.7.2020 21.7.2020 24.7.2020
9 27.8.2020 31.8.2020  8.9.2020  11.9.2020
10 1.10.2020 5.10.2020 13.10.2020 16.10.2020
11 29.10.2020 2.11.2020 10.11.2020 13.11.2020
12 3.12.2020 7.12.2020 15.12.2020 18.12.2020

  

Redakční rada bude zařazovat materiály do velikosti ½ strany časopisu. Delší texty mohou být v případě velkého počtu dodaných příspěvků redakčně kráceny nebo vráceny přispívateli k autorskému krácení či použity pouze v elektronické podobě Odrazu na www.roztoky.cz/odraz.  Tištěná forma Odrazu není, bohužel nafukovací a zájmem nás všech je, aby měl možnost publikovat co největší počet přispěvatelů jak z řad občanů tak zájmových spolků.

 

Parametry příspěvků:

- 1 strana: 6220 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/2 strany: 2730 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

- 1/3 strany: 1630 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie

 

V případě fotografie nebo loga na šíři jednoho sloupce je potřeba odečíst cca 620 znaků. 

Sdělení inzerentům časopisu ODRAZ

1. KOMERČNÍ INZERCE

Formáty inzerce

 

Hotové podklady:

- ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě, obrázky v rozlišení 300 dpi

- případně ve formátu JPEG v rozlišení 300 dpi

Velikost inzerátu musí odpovídat výše uvedeným rozměrům a formátu uvedenému v objednávce.

 

Podklady pro zpracování:

Pokud nejste schopni dodat inzerát jako finální produkt, za paušální poplatek 300 Kč vám na základě vašich podkladů inzerát zpracujeme do esteticky přiměřené podoby. Pro to potřebujeme:

- Text v elektronické podobě - prosíme, abyste věnovali pozornost tomu, aby počet znaků (textu) inzerátu odpovídal zakoupené ploše a inzerát byl ještě čitelný, což u velkého počtu znaků nelze zaručit.

- Logo ve formátech EPS, TIFF, JPEG nebo v křivkách Adobe Ilustrátor/Corel

- Foto ve formátech EPS, TIFF a JPEG (minimální velikost fotografie v JPEG je 315 kB, u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60 x 42 mm)

 

Při nedodržení výše uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Loga a obrázky jsou nepoužitelné ve formátech DOC, GIF, PPT

 

Formulář pro zadání komerční inzerce naleznete zde

 

2. PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Informace o placené řádkové inzerci od 1.1.2013

 Formulář pro zadání řádkové inzerce naleznete zde

 Oznámení pro inzerenty o platbě

 

Složení redakční rady

Eva Frindtová - předsedkyně
Stanislav Boloňský - místopředseda
Jaroslav Huk
Eva Sodomová
Michal Přikryl
Marcela Šášinková
Lukáš Hejduk
Jaroslav Drda

 

Jednotlivá čísla v pdf formátu: