Odbor životního prostředí

Kontakty

Pavel Flener
Vedoucí odboru
Hřiště, vydávání rybářských lístků, vyplácení dotací na žumpu
Kontakt: flener@roztoky.cz | 220 400 264 | 730 510 774

Zuzana Richterová
Zeleň, kácení dřevin, péče o toulavá zvířata, vydávání rybářských lístků, vyplácení dotací na žumpu
Kontakt: richterova@roztoky.cz | 220 400 262 | 731 652 236

Agenda a formuláře

Adopce zeleně

Pravidla pro vyplácení dotací za vývoz jímek na odpadní vodu (platné od 1.1.2023)

Nakládání s odpady (sběrný dvůr, bioodpad, tříděný odpad atp.)

Plán odpadového hospodářství

Formuláře:

Žádost o vydání rybářského lístku

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les