Odbor vnitřních a sociálních věcí

Kontakty

Dita Dvořáková
Vedoucí odboru | granty a dotace na kulturu, přestupková agenda, vyhlášky města, povolování veřejných akcí, mzdová agenda
Kontakt: dvorakova.dita@roztoky.cz | 220 400 227 | 734 448 203

Mgr. Marek Čermák
Externí právní poradenství
Kontakt: cermak@akcermak.com | 606 636 979 | 

Ivana Korunková
Matrika - manželství, úmrtí, narození, státní občanství, určení otcovství, změna jména a příjmení, ověřování, vítání občánků
Kontakt: korunkova@roztoky.cz | 220 400 226 | 733 182 025

Ing. Marcela Kunčarová
Evidence obyvatel, hlášení pobytu, správní řízení na úseku evidence obyvatel, přidělování čísel popisných, vydávání potvrzení o pobytu a stavu občanům, hlášení a změny doručovací adresy
Kontakt: kuncarova@roztoky.cz | 220 400 261 | 731 473 334

Anna Pösingerová
Správa hřbitova, sociální pohřby, Czech Point, ověřování, zástup matriky
Kontakt: posingerova@roztoky.cz | 220 400 260 | 731 652 230

Kateřina Lukášová
Vedoucí oddělení sociálního a DPS
Kontakt: lukasova@roztoky.cz | 220 400 229 | 734 446 118

Ladislava Jakobová
Referentka oddělení sociálního a DPS, zástup matriky - svatby, Czech Point, ověřování
Kontakt: jakobova@roztoky.cz | 220 400 230
PhDr. Jan Beer
Koordinátor prevence kriminality, soc. pracovník PO a ST
Kontakt: beer@roztoky.cz | 220 400 263 | 737 312 888
Mgr. Kateřina Kyselová
Veřejný opatrovník ÚT - ČT
Kontakt: kyselova@roztoky.cz | 220 400 265 | 739 413 499
Jana Burešová, Ph.D.
Vedoucí oddělení školství
Kontakt: buresova@roztoky.cz | 734 446 119
Štěpánka Pencová
Pečovatelská služba
Kontakt: dps@roztoky.cz | 220 912 092 | 721 402 140
František Mašín
Pečovatelská služba, správce budovy
Kontakt: 607 834 982
Petra Aubrechtová
pečovatelská služba
Kontakt: 730 962 510
Jana Krejčová
pečovatelská služba
Kontakt: 739 413 323
Víkendová péče
pečovatelská služba
Kontakt: 734 408 411

Základní poradenství v nouzi

Jste v tíživé situaci? Sociální odbor města Roztoky poskytuje základní poradenství. Přijďte v úřední dny či si domluvte setkání na konkrétní čas. Rádi s Vámi Vaši situaci probereme a společně budeme hledat řešení, od poradenství po možnost požádat v krizových případech o finanční příspěvek města.

Úřední hodiny: PO a ST 8.00–18.00, v ostatní dny po telefonické dohodě
Pracoviště: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2
Kontakt: Ing. Kateřina Lukášová | 220 400 229 | 734 446 118 | lukasova@roztoky.cz

Služby pro seniory

Webový portál www.proprarodice.cz je největší informační portál pro seniory, jejich rodiny, pečující osoby a všechny, kteří čelí náročnějším životním situacím v souvislosti s věkem nebo zdravím. Nabízí širokou škálu kontaktů, sdělení a užitečných odkazů, které pomáhají nacházet odpovědi na otázky a řešit aktuální problémy.

Seniorská obálka – karta seniora

Karta seniora 
Pokyny k vyplnění

Příspěvek seniorům nad 65 let a občanům s průkazem ZTP na dopravu k lékaři

Informace k příspěvku na dopravu k lékaři

Vyúčtování dotace na dopravu seniorů k lékaři

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Vyjádření lékaře pro účely stanovení zvláštního příjemce důchodu

Souhlas a poučení s ustanovením zvláštním příjemcem dávek důchodového pojištění

Pečovatelská služba

veřejný závazek

Pečovatelská služba sídlí v Domě s pečovatelskou službou. Jejím zřizovatelem je město Roztoky.
Adresa: Nám. 5. května 27, 252 63 Roztoky
Telefon: 220 912 092, terénní služby – paní Pencová 721 402 140,
paní Kvítková 730 962 510 a paní Brunnerová 723 664 001

Pečovatelská služba je poskytována občanům, kteří mají sníženu soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány za úhradu v souladu s Vyhláškou MPSV.

Jedná se o tyto služby:

  • poskytování základní hygienické péče (koupání). Služba je poskytována v domácnostech seniorů či zdravotně postižených, ale i ve středisku osobní hygieny v DPS, kdy klienta přivezeme i odvezeme zpět domů,
  • pomoc při zajištění, přípravě a podávání stravy (rozvoz obědů),
  • pomoc při údržbě domácnosti – běžný úklid a mytí oken,
  • nákupy a různé pochůzky,
  • praní ložního i osobního prádla
  • žehlení (mandlování) ložního i osobního prádla
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Ve středisku osobní hygieny v DPS je seniorům a zdravotně postiženým občanům poskytována rovněž pedikura. Službu lze po předchozí domluvě seniorům či zdravotně postiženým občanům, kteří jsou hůře pohybliví, zajistit i v jejich domově. Pečovatelská služba je poskytována na základě sepsané smlouvy a za úhradu dle platného ceníku pečovatelské služby Roztoky. Lze ji sjednat na Oddělení sociálním a DPS OVSV či přímo u pečovatelek v DPS

Dům s pečovatelskou službou

Žádosti o umístění do DPS lze podat na Oddělení sociálním a DPS v budově Městského úřadu, nám. 5. května 2.

Informace: paní Lukášová tel.: 220 400 229, lukasova@roztoky.cz

Informace o DPS 
Žádost o přidělení bytu v DPS
Vyjádření ošetřujícího lékaře

Domácí zdravotnická péče

Domácí zdravotnickou péči můžete objednat u následujících společností:

Včelka
kontaktní osoba - paní Šeblová: 601 152 784

Hewer 
kontakt: 274 781 341           

Home Care Services & Supplies
kontaktní osoba - paní Sekaninová: 777 724 519

Péče je poskytována přímo v domácnostech občanů kvalifikovanými zdravotními sestrami. Platby za objednanou péči za Vás uhradí Vaše zdravotní pojišťovna na základě vystaveného příkazu Vaší praktickou lékařkou.

        

Domovy pro seniory ve Středočeském kraji

Domovy pro seniory ve Středočeském kraji

Další kontakty na instituce ze sociální oblasti

Sociální bydlení

Pravidla pro přidělení sociálního bytu
Kriteria pro výběr žadatelů o pronájem sociálního bytu
Žádost o přidělení sociálního bytu
Kritéria pro posuzování prodloužení nájmu u sociálních bytů