Odbor financí

Kontakty

Markéta Skálová
Vedoucí odboru rozpočtu, fakturace, pronájem movitého majetku města
Kontakt: skalova@roztoky.cz | 220 400 266 | 734 159 728

Eva Urbanová
Hlavní účetní
Kontakt: urbanova@roztoky.cz | 220 400 219

Vladimíra Strnadová
Pokladna
Kontakt: strnadova@roztoky.cz | 220 400 239

Petra Poživilová
Místní poplatky a exekuce, poplatky za psy
Kontakt: pozivilova@roztoky.cz | 220 400 235 | 603 362 210

Pokladna

Pokladna MÚ Roztoky je otevřena:
Po 8:00–18:00 hod.
Út 8:00–12:00 hod.
St 8:00–18:00 hod.
Čt 8:00–12:00 hod.
Pá 8:00–12:00 hod.

Platba je možná:

  • hotově
  • převodem
  • kartou

Místní poplatky

Oznámení o platbách místních poplatků (komunální odpad + psi) v roce 2022

Přihlášení k místnímu poplatku za odpadu

formulář:

K žádosti o osvobození je nutné přiložit doklad, kterým prokážete své tvrzení.

Přihlášení k místnímu poplatku ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Roztok. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Přihlášení psa:
POZOR, ohlašovací povinnost poplatníka je do 15 dní po dni, kdy pes dovrší 3 měsíce, nebo kdy se stal držitelem psa staršího 3 měsíců (vyhláška města). Pokud poplatník tuto povinnost nesplní, bude mu uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona 280/2009 Sb., daňový řád.

Co s sebou:

+ U psů adoptovaných z útulku - doklad o převzetí psa do péče.

+ Občané se zdravotním postižením - průkaz ZTP nebo ZTP/P

Ohlášení od místního poplatku za psů
Do 15 dní po úhynu psa, nebo po změně držitele psa, je poplatník povinen tuto skutečnost oznámit správci daně (poplatku ze psů).

Pokud tuto povinnost nesplní, bude mu uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona 280/2009 Sb., daňový řád.

Co s sebou:

Přihlášení k místnímu poplatku z pobytu

Do 15 dnů od zahájení činnosti (platí i pro provozovatele Airbnb)