Obecně závazné vyhlášky

místní poplatky


OZV č. 6/2021 o místních poplatcích - za obecní systém odpadového hospodářství  (PDF 345 KB)

OZV č. 5/2021 o místních poplatcích - za užívání veřejného prostranství  (PDF 1,44 MB)

OZV č. 4/2021 o místních poplatcích - ze psů  (PDF 912 KB)
OZV č. 3/2021 o místních poplatcích - z pobytu   (PDF 1,07 MB)

 

Nakládání s odpady

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 - stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Roztoky

Přílohy č. 1 a 2 k OZV č. 1/2015 - stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Roztoky

 

Noční klid a regulace hluku

 
OZV č. 2/2022 o změně OZV č. 8/2021 o ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností  (PDF 318 KB)


OZV o změně OZV č. 8/2021 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (PDF 586 KB)


Ostatní vyhlášky

OZV č. 1/2020 stanovení části společného školského obvodu základní školy

OZV č. 1/2019 o zrušení OZV č. 1/2003 Řád veřejného pohřebiště 

OZV č. 3/2017 o městské policii

OZV č. 1/2017 kterou se vymezují školské obvody

OZV č. 3/2015 kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV č. 4/2014 zákaz provozování loterií

OZV č. 5/2014 zákaz podomního prodeje

OZV č. 8/2011 o veřejném pořádku

OZV č. 6/2011 K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a podmínkách pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků

OZV č. 2/2021 k zajištění povinností k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní zeleně

OZV č. 1/20211 o znaku a vlajce města

OZV č. 7/2003 o organizaci požární ochrany

OZV č. 3/1995 o zřízení městské policie