O městě

Roztoky, které se nacházejí u Prahy, mají k 1. 1. 2021  8.783 obyvatel, zaujímají rozlohu 813 hektarů a jsou tvořeny dvěma katastrálními územími (Roztoky, 537 ha, a Žalov, 276 ha). Statistické údaje prozrazují například ještě to, že podíl žen tvoří 51 % a že průměrný věk roztockých občanů je 39,8 roku.

Ale statistiky se velmi rychle mění. Kdo neviděl Roztoky několik let, stěží by je poznával. Novou dominantou v sousedství kostela a radnice se stal v roce 2003 dům s pečovatelskou službou (26 bytů) a obytný blok Na Ostrohu situovaný nad roztockou serpentinu. Město dokončilo největší investici své novodobé historie, čistírnu odpadních vod s kapacitou 20 tisíc ekvivalentních obyvatel, která zčásti slouží i k dočišťování odpadních vod "penicilínky", nyní VUAB Pharma a.s. Rozsáhlá vilová zástavba v lokalitách Solníky, Panenská I a II a Na Dubečnici mění vzhled celého města. V horizontu několika let Roztoky dosáhnou 9 až10 tisíc obyvatel. Zcela novou tvář dostalo i ústřední roztocké Tyršovo náměstí a z prostředků Středočeského kraje byla vystavěna i nová přístupová silnice od Prahy, která vede mezi tratí a Vltavou a podjezdem navazuje na serpentinu. S růstem počtu obyvatel a hlavně s větším a větším počtem mladých rodin s dětmi mají Roztoky a jejich občané specifické potřeby. V roce 2011 byla postavena a otevřena nová budova mateřské školy pro 50 dětí. V roce 2014 byla dokončena dostavba základní školy (viz studie na obrázku), která zahrnuje celé nové křídlo s deseti učebnami, kabinety a především s tělocvičnou a multifunkčním sálem.

Roztoky ale mají víc než bohatou historii. Součástí Roztok je i Levý Hradec, první křesťanské sídlo v Čechách, a mnoho dalších pamětihodností. V průběhu roku se zde také koná spousta zajímavých a již tradičních akcí.