Výsledky ankety - jak si představujete vzhled náměstí Jana Procházky

Jak si představujete vzhled náměstí Jana Procházky? Máme přehledné výsledky ankety. Stanou se výchozím bodem pro zpracování studie ateliéru Archum, jejich návrhy pak budeme s vámi komentovat a připomínkovat na veřejném setkání v září. Pokud se plánujete k setkání připojit, můžete nám na sebe dát kontakt na https://www.roztoky.cz/komunikace

Souhrnná zpráva z plánovacího setkání k revitalizaci náměstí Jana Procházky