Uzavírka silnice III/00715 Noutonice – Svrkyně a podjezdu pod železničním mostem (na silnici III/2406) v Lichocevsi)

Vážení spoluobčané,

od 3.4. dochází k uzavírce silnice III/00715 Noutonice – Svrkyně a podjezdu pod železničním mostem (na silnici III/2406) v Lichocevsi). Z tohoto důvodu dochází ke změnám tras linek 350,409 a 954.

 

 • Linka 350 – linka je vedena z Velkých Přílep ulicí Kladenská přes Lichoceves a Noutonice do Okoře a dále po pravidelné trase.
  • Spoje začínající/končící v zastávce Velké Přílepy vyjíždějí z pravidelných zastávek v obratišti
  • Ranní školní spoj zajištující odvoz žáků z Noutonic do Lichocevsi na linku 312 bude odjíždět z dočasné zastávky na spojce mezi Noutonicemi a Lichocevsí (odjezd v 6:51)
  • Spoje pravidelně ukončené v Noutonicích jsou prodlouženy na Okoř
  • Linka neobsluhuje obec Svrkyně (částečně nahrazeno linkou 409)
 • Linka 409
  • Prodloužena do zastávky Svrkyně (náhrada za linku 350)
  • Neobsluhuje zastávku Velké Přílepy, Roztocká
  • Zavedeny vybrané spoje v trase Velké Přílepy – Svrkyně
 • Linka 954
  • Spoj do Velkých Číčovic je veden z Holubic po objízdné trase přes Velké Přílepy do Noutonic a dále po pravidelné trase
  • Neobsluhuje zastávku Svrkyně
 • Linka 622
  • Úprava časových poloh spojů pokračujících z/na linku 350

Jízdní řady naleznete na https://pid.cz/aktuality/

 

Jízdní řád linky 409 bude zaslán dodatečně, protože dopravce ještě neví zda to bude v uvedeném rozsahu zajistit.