Svoz adresného tříděného odpadu plast/papír v létě 2022

Svoz adresného tříděného odpadu plast/papír léto 2022

Vážení spoluobčané, na základě prvních zkušeností se svozem tříděného odpadu vlastním
svozovým vozem Vás informujeme, jak bude svoz prováděn v následujících měsících,
tj. v červenci až září 2022. Budeme pokračovat ve čtrnácti denním intervalu mezi svozem
papír/plast, původní svozový den (čtvrtek) však bude rozdělen do dvou dnů, tj. na středu a
čtvrtek. Město jsme proto rozdělili do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od
6 hodin ráno.

OBLAST 1:
Ve středu 29.6., 27.7, 24.8. a 21.9. proběhne svoz papíru,
Ve středu 13.7, 10.8. a 7. 9. proběhne svoz plastu
Svoz proběhne v ulicích: Alšova, Bezručova, Borkovského, Bořivojova, Bronzová,
Burgerova, Čechova, Hálkova, Horova, Husova, Husovo nám., Chalúpeckého, Jantarová,
Jiráskova, K Nádraží, Ke Kocandě, Komenského, Krásného, Krátká, Krolmusova, Kuželova,
Lederova, Legií, Levohradecká, Levohradecké náměstí, Libušina, Lidická, Máchova,
Mühlbergerova, Najdrova, Na Panenské, Na Pískách, Na Pomezí, Na Sekeře, Na Valech,
Nad Vinicemi, Obránců míru (část po Hálkovu ul.), Opletalova, Pilařova, Pod Koláčovem,
Pod Řivnáčem, Pod Vodojemem, Plzeňská, Potoky, Přemyslovská, Příčná, Přílepská,
Řadová, Řachova, Smetanova, Souběžná, Sportovní, Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova,
Třešňovka, Tyršovo nám., U Háje, U Hřiště, U Školky, U Zastávky, Václava Havla,
V Chatách, V Úvoze, Václavská, Vančurova, Veselého, Vlháčkova, Vraštilova, Vrchlického,
Wolkerova, Za Cihelnou, Zahradní, Zaorálkova (část po Hálkovu ul.), Zeyerova, Zvoncová,
Železná.

OBLAST 2:
Ve čtvrtek 30.6., 28.7, 25.8. a 22. 9. proběhne svoz papíru,
Ve čtvrtek 14.7, 11.8. a 8. 9. proběhne svoz plastu
Svoz proběhne v ulicích: 17. listopadu, B. M. Eliášové, Bělina, Bernáškova, Bráfova,
Braunerova, Čakov, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Dobrovského, Felklova,
Haškova, Havlíčkova, Hlouchova, Chelčického, Jeronýmova, Jana Palacha, Jungmannova,
Kostelní, Kroupka, Masarykova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Na Háji, Na Vyhlídce, Nad
Čakovem, Nad Vltavou, Nádražní, Nám. Jana Procházky, Nerudova, Nám. 5. května,
Obránců míru (část od Hálkovy ul.), Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Plk. Poláčka,
Poděbradova, Puchmajerova, Riegrova, Rýznerova, Seržanta Hniličky, Sedláčkova,
Spěšného, Svojsíkovy sady, Šafaříkova, Šaldova, Školní nám., Tiché údolí, Třebízského,
Únětická, Vltavská, Vidimova, Vošahlíkova, V Solníkách, Za Potokem, Zaorálkova (od
Hálkovi ul. po Husovo nám), Zámek, Žirovnického, Žižkova.
I nadále platí možnost využít k likvidaci plastu a papíru sběrný dvůr TS.
Dle výsledku zkušeností se svozem z uvedených dvou letních měsíců bychom v případě
nutnosti zvýšili frekvenci svozu adresného tříděného odpadu.

Odbor životního prostředí MÚ Roztoky