Stanovisko k doručování volebních lístků

Vážení spoluobčané,

zveřejňujeme stanovisko pověřence města Roztoky pro GDPR ohledně doručování volebních lístků s osobními údaji.

Městský úřad má dvě možnosti, jak doručování volebních lístků zajistit. První možností je zajistit doručení volebních lístků pomocí najatých soukromých osob a druhou možností je využití služeb České pošty.

V rámci objektivity a předejití možných námitek o podjatosti či politické angažovanosti najatých brigádníků, se vedení města Roztoky před několika lety rozhodlo využívat pro tuto činnost služeb nezávislé státní instituce Česká pošty.