Perspektiva a provozní bezpečnost stromů ve Svojsíkových sadech

V úterý 10. 1. 2023 v 15:30 vás zveme na veřejné projednání do parku ve Svojsíkových sadech.

Zkušení arboristé zhodnotili stav stromů ve Svojsíkových sadech, jejich bezpečnost a další perspektivu. Dozvíte se, proč se budou některé stromy ošetřovat a které, ohrožující bezpečnost návštěvníků či statiku zdí, se musí pokácet. Společně probereme, jak se tento osobitý prostor uchovat i v budoucnosti, jak o něj pečovat a jak ho rozvíjet. Uvítáme názory a připomínky vás všech, kdo tento prostor využíváte a záleží vám na něm.