Setkání k úpravám luk na Koláčově (Žalov)

Ve čtvrtek 12. 1. 2023 v 15.30 vás zveme na veřejné projednání tam, kde se ulice Pod Koláčovem setkává s ul. Pod Hájem.

Chtěli bychom bývalé louce jihozápadně od ulice Pod Koláčovem opět vrátit její luční vzhled doplněný některými stromy a skupinkami keřů z těch, které tam mezitím vyrostly.
Vzhledem k tomu, že prostor po dlouhou dobu nebyl udržovaný, někteří z vás o něj začali částečně pečovat, např. do něj sázet stromy a keře. Rádi bychom vás proto přizvali k diskuzi, jakými úpravami projde.