Setkání k problematice žump a neodkanalizovaných ulic

Zveme vás na setkání k této nepříliš voňavé, zato ale potřebné problematice.

Jeho cíle jsou:

  • Zrekapitulovat dění ohledně žump a jejich vyvážení
  • Osvětlit podpůrné možnosti, které v této situaci město nabízí
  • Představit časové plány vybudování kanalizace v oblastech, kde tomu tak není
  • Společně hledat případná další řešení, ať už stavební, koordinační či jiná

Setkání proběhne v zasedací místnosti městského úřadu 24. ledna 2023 od 18 hodin. (Vstup zadním vchodem.)