Roztočíme rolotoče!

Roztočíme rolotoče!

Můj poslední "služební" rozhovor s Jitkou Tichou někdy na sklonku předloňského roku se nesl ve znamení rolotočů.

Nazvali jsme tak válce, které byly ještě před několika málo desetiletími nedílnou (a trošku snad i ikonickou) součástí každého nádraží. Vždyť co dělat během čekání na (stále zpožděné) vlaky jiného, než vstrčit prstík pod sklo a točit válci?!

Jitce se moc líbil nápad Evičky Smolíkové, totiž vrátit původní rolotoče na roztocké nádraží. Využít je třeba pro vystavení moderní grafiky nebo dětských prací nebo...

Stalo se. Rolotoče se objevily krátce po ukončení rekonstrukce nádraží. Byly uskladněny na někdejších záchodech ve značně pochroumaném stavu. Rád jsem je předal do péče šikovného truhláře a se souhlasem Správy železnic pak byly po opravě před několika týdny instalovány zpět. Od té doby o ně pečuje zmíněná architektka Eva Smolíková.

Co na nich bude? Co se roztočí?

Přijďte se podívat ?ve středu 6. března v 18. 30 na roztocké nádraží. Roztočíme? to při malé slavnosti a vzpomínce na dobrého člověka.

Tomáš Novotný
Eva Smolíková