Řez stromů na hlavu na Školním náměstí

NA ŠKOLNÍM NÁMĚSTÍ CHYSTÁME 12. ÚNORA ZDRAVOTNÍ A ZPĚTNÝ SESAZOVACÍ ŘEZ JAVORŮ.

Cílem řezu je zajistit provozní bezpečnost ve frekventované ulici, a zlepšit provozní podmínky s ohledem na místní komunikaci. Půjde o řez tzv. "na hlavu", který stromy historicky měly a který je z důvodu zachování jejich vitality nutný.

V uličním stromořadí tvořeném kultivarem Javoru mléče (Acer platanoides “GLOBOSUM“) bylo vybráno k ošetření 32 stromů se stářím 60 let a více, na kterých byl historicky prováděn hlavový řez. Koruny těchto stromů jsou více jak 30 let bez řezu a jsou provozně nebezpečné a nevyhovující danému stanovišti. U několika jedinců se vyskytlo napadení dřevokaznými houbami a dutiny v místě nasazení druhotné koruny.

Stromy budou sesazeny zpět na kmen či hlavní větve (tzv. na hlavu) a bude u nich v následujících letech zapěstována nová koruna. S ohledem na stáří a zdravotní stav některých stromů je bohužel možné, že několik z nich bude řez snášet hůře.

Celkově musíme počítat s tím, že zdravotní stav, stáří a stanovištní podmínky stromů jsou limitujícím faktorem a je nutné do budoucna počítat s jejich obměnou. Teď se jim ale pokusíme prodloužit život, co nejvíce to jde.