Rekonstrukce zdi potoka v Potokách

Od 11.1.2023 do cca 25.1.2023 probíhá rekonstrukce další části opěrné zdi potoka v ulici Potoky. Jde o úsek u domu č. p. 1073, u napojení pěší stezky z autobusové točny. 

Práce budou trvat přibližně 14 dní, průjezdnost ulice nebude omezena. Vzhledem k malému manipulačnímu prostoru může dojít k dočasnému umístění kamenů určených pro stavbu budované zdi v korytě potoka, a to po dobu nezbytně nutnou. Průtok potoka je chráněn dočasně umístěnými trubkami.

Rekonstrukce zdi mimo jiné umožní vjezd většího fekálního vozu a pomůže tak řešit naléhavou situaci vyvážení žump.

Současně upozorňujeme na setkání k tématu žump a neodkanalizovaných ulic města, které se uskuteční 24. 1. 2023. Více informací zde.