Rekonstrukce vodovodu v Tichém údolí

Práce na dlouhou dobu chystané rekonstrukci vodovodního řadu v Tichém údolí začínají v týdnu od pondělí 22. května 2023. Postupně se bude měnit vodovodní řad v celé délce Tichého údolí od Maxmiliánky až na křižovatku s Nádražní, tedy ke Koruně. 

Jak bude stavba organizována?

Rekonstrukce bude probíhat ve čtyřech úsecích (od Maxmiliánky směrem ke Koruně), v rámci kterých se vždy položí nový řad a připraví napojení přípojek. Po položení řadu v každém celém úseku dojde během jednoho dne k přepojení všech přípojek na nový řad a odpojení a vypuštění starého řadu. O dnech, kdy přepojení bude probíhat, budou občané informováni lístky do schránek a na kontakty uvedené v zákaznických účtech SČVK.

Samotný výkop bude organizován tak, že se vždy rozkope maximálně 50 m délky, přičemž bude místo ohrazeno stavebním plotem a označeno značkami a výstražnými světly. Vždy zůstane jeden pruh silnice průjezdný, a to i pro svoz odpadu a samozřejmě záchranný systém. Po dokončení prací v daném úseku se ohrada přesune na dalších 50 m a takto budou práce postupovat po celé délce Tichého údolí. 

Oproti původním předpokladům nebude žádná část prací řešena podvrtem, a to z důvodu velkého množství sítí. Část výkopu bude probíhat ve vozovce, část v zeleném pásu.

Dochází pouze k jednomu úplnému překopu přes silnici, a to u Únětické uličky. Překop bude realizován tak, aby byla zachována průjezdnost (tj. nejdřív se rozkope první polovina, po jejím zasypání druhá). Může docházet k částečným překopům u přípojek, které jsou umístěny uprostřed silnice, v údolí jich ale je minimum (6 z 77).

Zeminu z výkopu je potřeba odvážet a skladovat, část bude použita nazpět. Jako deponie bude sloužit pozemek u Vltavy u vjezdu do čistírny. Zemina tedy nebude skladována u Maxmiliánky.

Smluvní termín konce prací je 30. září 2023.

Jak bude zachována průjeznost?

Průjezdnost Tichého údolí je komplikovaná i za standardní situace.

Výkopové práce budou probíhat po 50m úsecích (viz výše), aby šlo vždy o krátký přehledný úsek, kde bude možné se vyhnout. 

Současně je pro komfortní dopravu nutné omezení celkového počtu aut, těch, které oblastí projíždí (ordinace, školská zařízení, volnočasové aktivity atp.) a především eliminace aut parkujících na ulici.

Organizace fungující v Tichém údolí už byly osloveny, ať sníží dopravu na naprosté minimum a v žádném případě na ulici neparkují ani nezastavují. Žádáme tímto i rezidenty, aby parkovali výhradně na svých pozemcích nebo místech k parkování určených. Městská policie bude stojící auta nejprve upozorňovat, následně pokutovat. Informováni jsou také organizátoři akcí ve Středočeskému muzeu a dalších lokalitách.

Město opakovaně jednalo s dopravním inspektorátem ohledně možnosti dočasně zakázat vjezd do Tichého údolí všem kromě rezidentů a dopravní obsluhy, pokaždé neúspěšně. Na žádost občanů odešla 18.5.2023 opět žádost s tímto požadavkem. 

Jak postupovat ve dnech, kdy bude probíhat napojení nového řadu?

O dnes přepojování budou občané v Tichém údolí informováni několik dní předem. Při přepojování úseku z jednoho řadu na druhý po část dne přepojovaným místům nepoteče voda.

Napojení na nový vodovod s sebou nese změnu tlaku, která může zvláště u staré infrastruktury a nekvalitních redukčních ventilů způsobit neplechu.
Doporučujeme v inkriminovaný den:

  1. Zkontrolovat všechny na vodu zapojené spotřebiče, vodovodní baterie atp.
  2. Nebudete-li doma, uzavřít hlavní uzávěr vody, po příjezdu domů jej opatrně otevřít a poté provést kontrolu
  3. Jsou-li rozvody ve vašem domě staršího data, doporučujeme nechat zkontrolovat redukční ventil (pokud to uděláte už teď, máte po celé léto klid).

Mírná změna tlaku bude probíhat při připojení každého úseku, nejvýraznější by měla být při napojení do Nádražní. Občané z prvního úseku ji tedy pocítí celkem čtyřikrát.

Kdo má stavbu na starosti, na koho se obracet?

Investici řídí město Roztoky (narozdíl od loni prováděné výměny elektrických sítí) skrze Odbor správy a rozvoje města. Samozřejmostí je technický dozor, konzultant BOZP a pravidelné týdenní kontrolní dny.

Vedení města (za akci zodpovídá) 

  • Jaroslav Drda, drda@roztoky.cz, 220 400 214
  • v případě nedostupnosti: Zuzana Šrůmová, srumova@roztoky.cz, 739 699 223

Odbor správy a rozvoje města (stavební akci řídí)

  • Petr Skřivan, skrivan@roztoky.cz, 220 400 236, 733 128 775

SČVK (zhotovitel)

  • info@scvk.cz, 601 267 267; zodpovědnou osobou je Miroslav Harciník