Provoz letadel - odpověď z letiště V. Havla

Na základě dotazů minulý týden na provoz letadel, přikládám odpověď z letiště V. Havla:

 

přestože se letecký provoz po více jak dvouletém propadu vlivem proticovidových opatření postupně navrací na předcovidová čísla, stále se nacházíme pod úrovní roku 2019. Například srpnový měsíc letošního roku odpovídá přibližně 67 % roku 2019. Intenzita nočního provozu v letních měsících se obnovuje samozřejmě výrazně rychleji, protože noční provoz je uměle limitován omezeným počtem plánovaných vzletů a přistání a na rozdíl od denní doby tak neodpovídá reálné poptávce. Nicméně ani ten nedosahuje úrovně roku 2019. Za červenec a srpen letošního roku se jedná o cca 85 % provozu ve stejném období roku 2019.

Důvodem vyššího počtu startů ve směru Roztok, tedy používání RWY 06, bylo častější vanutí větru ze severního až východního směru. Ke změně dráhy v užívání dochází nejčastěji právě následkem změny meteorologických podmínek, které určuje mezinárodní letecký předpis ICAO (Annex 8168 a 4444). Častější vanutí větru ze severního až východního směru probíhalo po značnou část srpna, kdy byla RWY 06 využívána v cca 54 % případů. V druhém týdnu září se trend začal opět navracet do standardních kolejí a RWY 24 (přistání přes jih Roztok a vzlety kolem Jenče) byla užívána zatím v cca 70 %. Vezmeme-li v úvahu provoz za celý rok, RWY 24 převažuje v cca 67 % roku a na základě dlouhodobých statistik lze předpokládat, že toto číslo ještě do konce roku vzroste.

 

Větší výskyt letadel nad oblastí Roztok je způsoben i vlivem dočasného pozastavení platnosti části protihlukových postupů pro odlet v denní době. Patrné je to zejména v západní části Roztok, kde se před tímto opatřením vzlétající letadla vyskytovala minimálně a slyšet zde byl jen provoz v ose RWY. Nicméně za období od 1. 9. do 18. 9. se jednalo celkem o 108 vzletů, což je v průměru 6 letadel denně a cca 1,8 % z celkového provozu na LKPR, navýšení tedy není v případě Roztok výrazné. V letošním roce proběhne komplexní posouzení hlukových dopadů v souvislosti s pozastavením zmíněné části protihlukových postupů. Součástí této analýzy bude i prediktivní vyhodnocení dopadů takto ponechané organizace letového provozu při vyšších provozních výkonech, než jsou předpokládány v letošním roce. Případné znovuzavedení dříve aplikovaných protihlukových postupů pro odlet bude záviset především na posouzení této odborné analýzy. Zmiňované pozastavení je tedy prozatím platné do konce zimní sezóny, tj. 31. 3. 2023.