Prořez kolem železniční trati a omezení parkování u vlakové zastávky Roztoky-Žalov ve dnech 16.-18. 4. 2024

V rámci zajištění bezpečnosti provozu na trati a trakčního vedení bude SŽDC ve dnech 16. – 18. 4. 2024 provádět pravidelný ořez vegetace okolo trati. Součástí prací bude i úprava a kácení rizikových dřevin u vlakové zastávky Roztoky – Žalov, proto zde bude po dobu kácení omezeno parkování.

OŽP Roztoky