Programové dotace 2023

Milé spolky, kulturní, sportovní či vzdělávací organizace, milí občané se zájmem nějakou akci v našem městě zorganizovat,

Město Roztoky vyhlásilo dotační výzvy na programové dotace pro rok 2023, které jsou vyvěšeny na úřední desce města.

Žádosti podávejte výhradně na formulářích, které najdete na příslušné stránce na webu města. Lze je podávat pouze v termínu od pondělí 28. 11. 2022 do pondělí 12. 12. 2022 včetně, na žádosti podané mimo uvedený termín nelze brát zřetel.

Těšíme se na vaše nápady!

 

Jak dobrou kulturní akci uspořádat?

Desatero dobrého pořadatele, aneb 
Rady pro bezproblémové pořádání akce ve venkovním prostoru

  • Pořadatel akci na veřejném prostranství nahlásí minimálně 30 dnů předem odboru vnitřních a sociálních věcí na tomto formuláři.
  • Pokud s pořádáním akcí nemá zkušenosti a neví, zda je na ni potřeba zábor, přijde se poradit na odbor vnitřních a sociální věcí – ráda pomůže Věra Dědičová (dedicova@roztoky.cz, 731473334)
  • Informace o akci pošle na mu@roztoky.cz, aby ji pracovníci městského úřadu mohli přidat na web. Popřípadě toutéž cestou poprosí o přidání akce do kulturního kalendáře v Odrazu.
  • Chce-li k akci rozvěsit plakáty, přinese je vytištěné (nejlépe formát A3 svisle, 15 ks) na podatelnu městského úřadu. Plakáty se rozvěšují vždy v pondělí, středu a pátek ráno.
  • Potřebuje-li si na akci vypůjčit lavice či stánky, požádá o ně MÚ.
  • Prostor, kde se odehrála akce, po sobě uklidí a uvede vše do původního stavu, případné škody nahlásí kontaktní osobě, která potvrdila konání akce.
  • Dbá na bezpečnost a předcházení vzniku požárů.
  • V případě narušení akce (vandalové, agresivní lidé), se obrací na Městskou policii Roztoky (602 666 458).
  • V případě potřeby finanční podpory využije dotační programy.
  • Pokud potřebuje poradit, přijde pořádání akce konzultovat s vedením města nebo V. Dědičovou z odboru vnitřních a sociálních věcí (dedicova@roztoky.cz, 731473334). Nebojte se nás, rádi vám pomůžeme.