Program 15. mimořádného jednání Rady města Roztoky

které se koná ve středu dne 23. 11. 2022 od 17.30 hodin v kanceláři tajemníka MÚ.

Program jednání:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Schválení výsledku VZ „Sanace havárie podkladu komunikace a podélné drenáže v ulici Kantorova v Roztokách u Prahy“ - na stůl
4. Ubytování na přechodnou dobu v ubytovací jednotce č. 6, Nádražní 21
5. Schválení výsledku VZ "Pořízení dvou osobních vozů pro potřeby MÚ Roztoky u Prahy s financováním cestou operativního leasingu" - na stůl

Mgr. Jaroslav Drda, v.r.
starosta