Program mimořádného jednání Rady města č. 6/2023

které se koná ve středu dne 26. 4. 2023 od 17.30 hodin v kanceláři tajemníka MÚ. 

Program jednání:

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Schválení výjimky ze směrnice SM 3/2020 pro přímé zadání zakázky na rekonstrukci vodovodu v Tichém údolí
4. Sanace degradovaného svahu v Kostelní uličce
5. Schválení víceprací při rekonstrukci Kostelní ulice - ZL 1
6. Darovací smlouva s HYPOS PLUS s.r.o.
7. Přidělení nebytového prostoru č. 101, Nádražní 22, Roztoky
8. Trojstranná dohoda s obcí Únětice a JK Agira, z.s.
9. Nový web města Roztoky

Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta