Připomínky města Roztoky k rozšíření lomu v Klecanech

Před dvěma dny se na Facebooku objevila zpráva o probíhající snaze o rozšíření lomu Klecany, o které Roztoky do té doby nevěděly, s poměrně adrenalinovým termínem pro přijímání připomínek: do 24. 10. Za město jsme připomínky podali a jsme ve spojení s dalšími obcemi.

 

O co jde? Lom Klecany by se rád rozšířil. Plocha lomu by se směrem ke Klecanům zvětšila asi o ⅓, ze současných 14,5 ha na 24,7 ha. Současně by se těžební plocha zahloubila o 15 metrů. Intenzita práce by byla stejná jako doposud. Znamenalo by to těžbu dalších 48 let zhruba v takových parametrech, jaké má teď.

 

Rozšíření těžby má své náležitosti a není to jednoduchý proces. Na jaře 2021 bylo zahájeno tzv. Zjišťovací řízení posuzující dopady na životní prostředí. Odpovědným orgánem je Ministerstvo životního prostředí ČR. MŽP rozhodlo, že běžné posouzení nestačí a je potřeba posouzení v EIA. EIA je jednoduše řečeno poměrně složitý zákonný proces posuzování velkých záměrů, ve kterém experti na jednotlivé obory zpracovávají studie předpokládaného dopadu. Výsledkem může být nejen schválení záměru, ale také plné neschválení, nebo schválení za určitých podmínek. 


MŽP také určuje, kdo se k věci jakým způsobem může vyjadřovat, výrazně větší hlas mají “dotčené obce”. Roztoky z nějakého důvodu podle MŽP dotčené nejsou, proto také celou věc nedostaly na vědomí. Současně se k záměru vyjadřuje i Středočeský kraj, máme zprávy, že jeho rada pro ŽP k rozšíření bude vydávat negativní stanovisko.

 

Jako město k rozšíření lomu posíláme na MŽP vyjádření. 

  • Vznášíme k MŽP připomínky k předpokládaným dopadům (hluk, prach, otřesy). 
  • Požadujeme zapojení do připomínkovacího procesu jako dotčená obec, protože Roztoky provozem lomu dotčené jsou. 
  • Informovali jsme Národní památkový ústav AV ČR kvůli dopadům na kulturní památku kostel sv. Klimenta na Levém Hradci. 
  • Budeme naši činnost ladit spolu se svazkem obcí Koridor D8, který už je v tomto směru aktivní a ve spolupráci se zkušenou právní kanceláří podává opravdu obsáhlé připomínky k obsahové stránce 160stránkové dokumentace.

 

Co se bude dít dál? Uvidíme, jak MŽP zareaguje na naše připomínky a na připomínky dalších aktérů. Budeme sledovat situaci dále, spolu s dalšími obcemi. I kdyby projekt rozšíření nakonec získal kladné stanovisko EIA a rozšíření bylo povoleno, můžeme usilovat o úpravy provozu lomu nebo o kompenzace za zvukovou a jinou zátěž, kterou lom pro město, jeho občany a životní prostředí představuje. A budeme vás informovat o tom, jak celá věc postupuje.

Děkujeme moc za upozornění Jiřímu Brázdovi a Markovi Caisovi, za rychlé zjištění situace a možností postupu Tomáši Zděblovi, Michalu Hoškovi a dalším. Za město situaci řešili, na setkání obcí vyjeli a připomínku sepsali Zuzana Šrůmová a Michal Hadraba… a společně situaci budeme sledovat dále.

mapa lomu