Pozvánka na 9. jednání zastupitelstva města Roztoky

Všichni jste srdečně zváni na zasedání zastupitelstva města, které se koná

ve středu dne 19.10. 2022 od 18:00 hodin v ZŠ Cihelna – školní jídelna (Ustavující zastupitelstvo)

Program jednání:

  1. Složení slibu a volba pracovních komisí
  2. Schválení programu jednání
  3. Volba starosty a místostarostů
  4. Volba rady města
  5. Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů
  6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  7. Určení termínu zasedání zastupitelstva do konce roku 2022

Jan Jakob v.r.
starosta