Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města Roztoky v roce 2024

které se koná ve středu dne 24. 4. 2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Roztoky. Všichni jste srdečně zváni.

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení
4. Kontrola zápisu z jednání ZM č. 3/2024
5. Dotazy, podněty nebo připomínky občanů města
6. Zpráva o činnosti MP za období od 18.3.2024 do 14.4.2024
7. Čerpání rozpočtu 3/2024
8. Rozpočtová opatření č. 4/2024
9. Zápis č. 2/2024 z jednání kontrolního výboru - na stůl
10. Kontrola zápisu z jednání RM č. 7/2024

Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta