Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Roztoky

které se koná ve středu dne 21. 12. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Roztoky. Všichni jste srdečně zváni.

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení - na stůl
4. Kontrola zápisu z jednání ZM č. 10/2022
5. Dotazy, podněty nebo připomínky občanů města
6. Zpráva o činnosti MP za období od 14.11.2022 do 11.12.2022
7. Plán investic a obnovy vodohospodářské infrastruktury, vodné a stočné pro rok 2023 - pevný bod 18:30
8. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2023
9. Měsíční odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2023 - na stůl
10. Návrh rozpočtu na rok 2023
11. Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2024-2025
12. Čerpání rozpočtu za 11/2022
13. Rozpočtová opatření č. 12
14. Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 12.12.2022 - na stůl
15. Prodej pozemku parc. č. 1269/2 a 1286/4 v k.ú. Roztoky u Prahy
16. Společný postup obcí dotčených provozem Letiště Praha k úplnému zákazu nočních letů
17. Kontrola zápisu z jednání RM č. 15 a 16/202

Mgr. Jaroslav Drda v.r.
starosta