Podmáčená komunikace na Cihelně

Podmáčená komunikace na Cihelně
Vážení spoluobčané, možná, že jste někteří již zaznamenali, že se v poslední době objevily poruchy podloží pod komunikací v ulici Kantorova u nově zbudované základní školy Cihelna. Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat oprávněně velký zájem ze strany veřejnosti, předkládáme k této věci následující komplexní informaci:
Zhruba v polovině července se začala na jednom místě propadat v této ulici vozovka. Město, jako investor, ihned uplatnilo u zhotovitelské firmy CL-EVANS reklamaci. Firma následně započala s výkopovými pracemi v místě propadu a zároveň byla prověřena funkčnost a integrita vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Závady na těchto inženýrských sítích, jako příčina narušení podloží komunikace, byly tímto vyloučeny. 29. a 30. července byly zaznamenány propady povrchu na dalších dvou místech na komunikaci a po otevření výkopu bylo zaznamenáno velké množství vody masivně prosakující z podloží a pravděpodobně přitékající z okolních pozemků. Jedná se o nový jev, neboť vícenásobné hydrogeologické průzkumy prováděné renomovanými firmami v rámci výstavby školy i samotné komunikace vylučují, že by se zde něco podobného vyskytovalo již dříve. Současný stav degraduje kvalitu povrchu ulice Kantorovy. Budově školy samotné ale s ohledem na hluboce založenou konstrukci jejích základů žádné nebezpečí nehrozí.
Město podniká nutná opatření jednak k odhalení příčiny výše popsaných jevů a jednak k odstranění jejich následků. V současné době probíhá geologický a geotechnický průzkum, který by měl obě tyto záležitosti řešit. Nyní bohužel není možno nijak určit nutný rozsah průzkumů a nápravných stavebních úprav. Nelze tedy stanovit termín dokončení veškerých prací. Není tedy vyloučeno, že práce budou probíhat i po začátku školního roku. V takovém případě bude pouze omezen provoz v ulici Kantorova, ale bezpečný přístup ke škole a její neomezený provoz budou v každém případě zajištěny.
Primárním úkolem je nyní finální vyřešení výše popsaných problémů. Následně, v závislosti na výsledcích průzkumů, bude město jednat se zhotovitelskou firmou, popř. s vlastníky okolních pozemků, o finanční spoluúčasti na vzniklých nákladech, které budou nemalé.
V případě, že budou práce probíhat i po začátku školního roku, prosíme dotčenou část veřejnosti o pochopení a toleranci. Město na vzniklé situaci nenese žádnou vinu a podniká vše k jejímu zdárnému řešení.
Vedení města