Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ředitele Technických služeb města Roztoky

ŘEDITEL TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA ROZTOKY

Druh práce:

řídící a manažerské činnosti na pozici ředitele Technických služeb města Roztoky, příspěvkové organizace, při zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 a 35a zákona  o obcích v zájmu města a jeho občanů v oblasti péče o veřejné statky a poskytování služeb a plnění úkolů města podle některých právních předpisů.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
 • dosažení věku 18 let
 • svéprávnost
 • bezúhonnost
 • znalost českého jazyka

Požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělaní́, ideálně v technických, stavebních nebo ekonomických oborech
 • důslednost, manažerské a komunikační schopnosti, odpovědnost, samostatnost, spolehlivost, dobré organizační schopnosti, odolnost proti stresu, schopnost řídit a pozitivně motivovat různorodý kolektiv zaměstnanců Technických služeb
 • řidičské oprávnění sk. B
 • ochotu pracovat s nasazením, v případě nezbytných a kalamitních situací i mimo stanovenou pracovní dobu
 • aktivní zapojení do prací souvisejících s údržbou města včetně vlastního nasazení v případě momentálního personálního nedostatku
 • schopnost pohotově reagovat na připomínky a podněty občanů města, jakož i na požadavky zřizovatele
 • proaktivní přístup k modernizaci pracovních postupů a technických zařízení Technických služeb
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • znalost základních principů a fungování příspěvkových organizací
 • schopnost a ochotu dále se vzdělávat
 • občanskou a morální bezúhonnost

Lhůta pro podání přihlášky: přihláška musí být doručena nejpozději do 21.července do 12:00 hodin.

Bližší informace poskytne:  Tomáš Novotný, místostarosta, novotny@roztoky.cz, 602348767

Celé podmínky výběrového řízení a informace o nabízené pozici naleznete zde: Výběrové řízení