Omezení průjezdu aut nad 3,5 tuny serpentinou

S ohledem k havarijnímu stavu opěrné zdi silnice III/2421 (na základě hodnocení Geotechnického vyjádření zpracovaném společností iGEO s.r.o.) Krajská správa komunikací od pátku 24.3.2023 omezuje průjezd vozidel s hmotnosti nad 3,5t, s výjimkou pravidelné autobusové dopravy a vozidel IZS.

Krajská správa současně podává žádost na Měú Černošice, oddělení dopravy a správy komunikací, ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Omezení je tedy dočasné v tom smyslu, že Měú Černošice bude rozhodovat o jeho trvání a přesných parametrech. Jakmile bude rozhodnutí známo, budeme vás o něm informovat.

Děkujeme za pochopení.