Nový propagační předmět - odznak do klopy

https://www.roztoky.cz/propagacni-predmety

Již nyní k zakoupení na podatelně MÚ.