Hledáme tajemníka/tajemnici MÚ

Město Roztoky hledá schopného člověka na pozici tajemníka městského úřadu, který pomůže z naší obce vytvářet přívětivé, efektivní a skvěle fungující město, bude pečovat o sehraný tým úředníků městského úřadu a tvořit podporu městské radě a zastupitelstvu. Nabízíme smysluplnou práci s opravdovým dopadem na chod úřadu a život lidí v Roztokách a okolí. Velkým bonusem je vstřícný kolektiv spolupracovníků i skvělou dopravní dostupnost z/do Prahy.

Požadavky

 • Komunikativnost a schopnost týmové práce
 • Aktivní přístup, samostatnost, schopnost dobře plánovat a organizovat si práci
 • Spolehlivost a schopnost věci dotahovat do konce
 • Pozitivní přístup a schopnost motivovat své podřízené, současně pevnost v postojích a schopnost v klidu řešit náročné situace
 • Zkušenosti s vedením lidí a týmů, schopnost podpořit jednotlivé odbory úřadu v jejich práci a dobře nastavit toky informací mezi nimi
 • Velmi dobrá znalost zákonů a předpisů spojených s řízením úřadu a jejich aplikace v každodenní práci (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, správní řád, zákon o úřednících)
 • Zkušenosti nebo konkrétní představa, jak převádět politické vize do standardních projektů a každodenní správy města
 • Schopnost propojit stabilitu úřadu a veřejné správy s aktuálními výzvami, provádět úřad a jeho tým změnami a pracovat na jeho efektivitě
 • Schopnost stálého vzdělávání a zlepšování vlastních dovedností. Silný všeobecný rozhled ve veřejné správě jako oboru, včetně současných směřování a dobré praxe obcí.
 • Schopnost řídit úřad jako službu občanům a servis pro politické vedení města.

Máte o tuto práci zájem?

 1. Dobře si přečtěte požadavky výběrového řízení
 2. Sepište přihlášku a motivační dopis
 3. Přihlaste se do 13.3.2023

Výběrové řízení tajemník/tajemnice