Nová pravidla pro vyplácení dotací za vývoz jímek na odpadní vodu

Město Roztoky následujícími akcemi reaguje na prudké zvýšení cen vývozu jímek, dopadající především na lokalitu Potoky.
  • Rada města 11.1.2023 přijala usnesení, kterým mění finanční příspěvky na vývozy žump. Výpočet je popsán v přiloženém materiálu včetně příkladů výpočtu. Vychází z průměrných velikostí jímek v Roztokách a momentálně maximálního možného vývozu v Potokách. Příspěvek pro obyvatele Potok je tak 60 % z částky 1135 Kč/m3 získané tímto výpočtem. Příspěvek pro obyvatele bydlící v ostatních lokalitách je 30 % z obdobně vypočtené částky 651 Kč/m3. 
  • Město urychlilo opravu opěrné zdi (práce probíhají teď a do 14 dnů budou hotové) v Potokách tak, aby do Potok větší fekální vůz mohl co nejdříve zajíždět (dolů pojede prázdný, cestou zpět bude nabírat náklad).
  • Zveme vás na setkání 24.1. v 18.00 v zasedací místnosti městského úřadu, kde chceme kromě těchto informací podpořit vzájemnou koordinaci občanů (v mnoha obcích je běžné, že si lidé domlouvají vývozy společně a platí pak jen jeden nájezd, což by po opravě zdi mělo být možné i v Potokách). Při této spolupráci občanů se částky výrazně sníží.
  • Intenzivně jednáme o dodatku koncesní smlouvy, který by umožnil městu žádat o dotace na kanalizace, což by výrazně urychlilo výstavbu kanalizace v oblastech, kde dosud není.

Kompletní pravidla schválená radou města