Letiště Václava Havla bude nadělovat

Ovšem jen připraveným spolkům, školám, organizacím, obcím, všem, kdo naplní podmínky stanovené Letištěm VH.

LVH rozdělí letos 21 milionu na kulturní, ekologické a sportovní počiny.

Roztocké spolky, čtete prosím pozorně přiložený text.

Uzávěrka je v poslední červnový den.

Tomáš Novotný, místostarosta

 

Podrobná pravidla grantu včetně elektronického formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici na letištních webových stránkách www.prg.aero v sekci  PRO NAŠE SOUSEDY. Přihlášky je možné podávat do 30. 6. 2023. Následně projekty posoudí komise s ohledem na jejich přínos pro širší komunitu, efektivnost a smysluplnost.