Informační setkání k rekonstrukci vodovodu v Tichém údolí

Vážení obyvatelé Tichého údolí a přilehlých ulic, rádi bychom vás pozvali na setkání k plánované rekonstrukci vodovodního řadu, které se uskuteční 17.5.2023 od 18.00 v zasedací místnosti městského úřadu.

Na setkání vás seznámíme s harmonogramem a organizací prací a s odpovědnými osobami za jednotlivé oblasti.

Za město Roztoky
Michal Hadraba, Zuzana Šrůmová, Jaroslav Drda, Petr Skřivan