Informace o stavebních úpravách v okolí herního areálu v ulici Zaorálkova

Vážení občané,

V termínu 14. 5. – cca 30. 6. 2024 budou v herním areálu v ulici Zaorálkova probíhat stavební práce na rekonstrukci herních ploch fotbalového a volejbalového hřiště. Stavbou zasažené plochy budou řádně ohrazeny a zabezpečeny proti náhodnému vstupu nepovolaných osob. Zbytek herního areálu zůstává v provozu. V oblastech vjezdu do areálu, křižovatky Zaorálkova x Opletalova a v části ul. V Úvoze budou zbudována dočasná dopravní opatření pro zajištění průjezdu stavební techniky a přísun stavebních materiálů. Prosíme o jejich respektování. Jakkoliv bude stavba z bezpečnostního hlediska zabezpečena, chtěli bychom vás požádat o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí stavby. Věříme, že takto vzniklé přechodné nepohodlí bude vynahrazeno zvýšeným komfortem při sportovním vyžití vás i vašich dětí.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

 

Ing. I. Goll
Tajemník MÚ Roztoky