Havárie přivaděče vody v Žalově

EDIT 8.11.2023 ve 11:00: 

Došlo k havárii přivaděče do Žalova na křižovatce ulic Na Panenské a Přemyslovská. Voda je do Žalova přivedena zokruhovaným potrubím z jiné strany, nedochází tedy k odstávce. Je možné, že bude voda zakalená nebo bude mít lehce zhoršenou kvalitu (měníme směr proudění vody).

K poruše došlo na litinovém přivaděči DN 200, který byl odstaven. Předpokládáme opravu během 8.11.2023.
Ulice Na Panenské bude do dokončení opravy vodovodu uzavřena.

Svoz bioodpadu z ulic postižených uzavírkou probíhá 8.11., pokud se někde svozové auto nedostane, budeme informovat o náhradním termínu.

Odpovědná osoba:

Ing. Miroslav Harciník
manažer provozu
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.