Dočasné uzavření lávky k nádraží

Dle sdělení stavebníka komplexu v Nádražní ulici bude v pátek 8.12. od cca 9:30 lávka dočasně uzavřena.

Během uzávěry dojde k demontáži dřevěných schodů, majetku stavebníka, které dosloužily svému účelu, a instalaci zábradlí v příslušném úseku lávky. Dojde k návratu stavu před výstavbou - lávka bez schodů.

Je plánováno zřízení schodů trvalých (kovových) s předpokládanou instalací v létě 2024.