Aktuální rozbory kvality vody

EDIT dne 5. 9. 2023:

Stanovisko SČVK k obecné kvalitě vody ve vodovodu v Roztokách. Nicméně, zhoršená kvalita vody může být způsobena více faktory, například starými vodovodními řady nebo mimořádnými manipulacemi na sítí. Pokud máte s vodou problémy, kontaktuje zákaznickou linku SČVK - 601 267 267 / 840 111 111, případně město na voda@roztoky.cz, s uvedením adresy.

Vzhledem k opravám úpravny vod na Želivce plánovaným do listopadu se může stát, že v některých lokalitách má voda v současné době jinou chuť, než na kterou jste zvyklí, popřípadě lehký zákal.

Abychom si byli jisti, že voda splňuje všechny potřebné parametry, nechali jsme udělat rozbory vody, který si můžete stáhnout ZDE.

 

Průběžné rozbory vody najdete také na webu zde: https://uap.scvk.cz/kvalita/?branch=SCVK