Odpady

Komunální odpad

Komunální odpad

Svoz netříděného odpadu

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Na ulici Lidická

Biopopelnice

Biopopelnice

Svoz bioodpadu od domu

Popelnice na plast a papír

Popelnice na plast a papír

Svoz tříděného odpadu od domu

Kontejnery

Kontejnery na tříděný odpad

Umístění kontejnerů ve městě

Mobilní sběr

Šrot, bioodpad, objemný a nebezpečný odpad

Termíny přistavení kontejnerů

Re-use buňka

Re-use buňka

Druhá šance na sběrném dvoře

Komunitní šatník

Komunitní šatník

Druhý život oblečení a věcem