Granty a dotace


Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Roztoky

 

Formuláře:

Vyúčtování grantu a dotace

Žádost o grant

Žádost o programovou dotaci

Žádost o individuální dotaci

 

Vážené spolky, vážení pořadatelé kulturních a sportovních akcí,

K dlouhodobému plánování akcí s cílem zamezit souběhu podobných podniků slouží následující tabulka. Pro zanesení informací o svých plánovaných akcích vyplňte tento webový formulář.

Prosím Vás jménem městské rady, abyste pravidelně a úplně své podniky do této plánovací tabulky zaznamenávali. Snažíme se i tímto opatřením zamezit kolizi dvou či více zajímavých akcí v jeden den. Včasné nahlédnutí do kalendáře (a zanesení akce třeba s ročním předstihem) může pomoci toto dublování omezit.

Děkuji, přeju zdar vašemu konání, úspěch vašim spolkům i jednotlivým kulturním akcím, které naše město činí příjemným pro život.

Tomáš Novotný

 

Seznam neziskových organizací podporovaných Městem Roztoky

 
 

Schválené granty a dotace:

 

Dotace - kultura 2018
Granty I. pololetí - kultura 2018
Granty II. pololetí - kultura 2018
Dotace - sport 2018
Granty I. pololetí - sport 2018
Granty II. 2018 - sportDotace - kultura a sport 2017
Granty I. pololetí 2017 - kultura a sport
Granty II. pololetí 2017 - kultura a sport


Granty II. pololetí 2016

Granty I. pololetí 2016
Dotace 2016

Granty II. pololetí 2015
Dotace 2015

Granty I. pololetí 2015

Dotace 2014
Granty I. pololetí 2014

Granty II. pololetí 2014

 

 

Podané žádosti o kulturní grant na II. pol. 2018

A. Laube - Design Lock
I. Pazour - Svátky hudby
J. Marek - Česká mše vánoční
Jestřábník - Řivnáč vyhlídka a Potocký ostroh
Kvítko - Pohádky pro nejmenší
Kvítko - Setkání s loutkou
L. Krupková Křesadlová - Výstava
L. Krupková Křesadlová - Keramická dílna
RMPŽ - Šestihraní
Rožálek - Podzimní slavnost
Rožálek - Cesta za pokladem
Rožálek - Mikulašká nadílka
Rožálek - Týden řemesel
Roztoč - Festival Tichého Jelena
Roztoč - Svátek světel
Roztoč - Vánoční trhy dětských prací
Roztoč - Živé jesličky
SK - Příměstský fotbalový camp
SPCCH - Bezpečí, péče, pohoda - senior doma
SPCCH - Kurz Vaříme, pečeme a stolujeme
SPCCH - Pohybové aktivity seniorů
SPCCH - Rukodelné dílny
TJ Sokol - Mikulášský turnaj
V. Pavlík - Matka v české poezii
V. Pavlík - Večer pro potěšení II
ZŠ - 2. Knižní bazárek

Podané žádosti o kulturní grant na I. pol. 2018

Atelier JoE - Folklór
E. Uvarovová - Čarodějnice pro děti
Equilibrium Education - Roztocký Drsoň
Equilibrium Education - Zvládání mezilidských konfliktů
I. Pazour - Svátky hudby s FKO
Kvítko - Pohádky pro nejmenší
M. Přikryl - Roztocké pivní slavnosti
M. Ramdan - Už vám létečko neseme
MC Rožálek - Maškarní rej
MC Rožálek - Velikonoční slavnost
RMPŽ - Pět dotyků jara
Roztoč - Dobrá novina - Tříkrálový koncert
Roztoč - Masopust
Roztoč - Velikonoční koncert
Roztoč - Zahradní slavnost
RR - Zámeček 2018
SPCCH - Kurz Vaříme, pečeme, stolujeme
SPCCH - Pohybové aktivity seniorů
SPCCH - Rukodělné dílny
TOM - Oslava 20. výročí založení ČRDM
TOM - Pohádkový les
TOM - Tříkrálová Okoř
V. Pavlík - Koncert KODK
ZŠ Roztoky - Škola Zdeny Braunerové
ZUŠ - Roztocký babylon

 

Podané žádosti o programovou dotaci z rozpočtu na rok 2018

Art a craft Mozaika
Atelier JoE
D. Rejsa
Equilibrium Education
Hubertus
Junák
Local Vocal
Marika Singers
MC Rožálek
NO CČSH
RMPŽ
ROSA
Roztoč
Římskokatolická farnost
SK Roztoky
SPCCH
Studio mladých
Taekwon-Do Kwang Myong
TJ Sokol
TK Draci
TOM Kulíšci, TOM Svišti
TOM Orientační klub