Granty a dotace

Milé spolky, kulturní, sportovní či vzdělávací organizace, milí občané se zájmem o nějakou akci v našem městě zorganizovat,  Město Roztoky vyhlásilo dotační výzvy na programové dotace pro rok 2023, které jsou vyvěšeny na úřední desce města .

Žádosti podávejte výhradně na formulářích , které najdete níže na této stránce. Lze je p odávat pouze v termínu od pondělí 28. 11. 2022 do pondělí 12. 12. 2022 včetně , na žádosti podané mimo uvedený termín nelze brát zřetel.  

Jak dobrou kulturní akci uspořádat?

Desatero dobrého pořadatele, aneb 
Rady pro bezproblémové pořádání akce ve venkovním prostoru

  • Pořadatel akci na veřejném prostranství nahlásí minimálně 30 dnů předem odboru vnitřních a sociálních věcí na tomto formuláři .
  • Pokud s pořádáním akcí nemá zkušenosti a nevím, zda je na ni potřeba zábor , přijde se poradit na odbor vnitřních a sociálních věcí – ráda pomůže Věra Dědičová ( dedicova@roztoky.cz , 731473334)
  • Informace o akci pošle na mu@roztoky.cz , aby ji pracovníci městského úřadu mohli přidat na web. Popřípadě toutéž cestou poprosí o přidání akce do kulturního kalendáře v Odrazu.
  • Chce-li k akci rozvěsit plakáty, přinese je vytištěné (nejlépe formát A3 svisle, 15 ks) na podatelnu městského úřadu. Plakáty se rozvěšují vždy v pondělí, středu a pátek ráno.
  • Potřebujeli si na akci vypůjčit či stánky, požádat o ně MÚ.
  • Prostor, kde se odehrála akce, po sobě uklidí a uvede vše do původního stavu, případně škody nahlásí kontaktní osobu, která potvrdila konání akce.
  • Dbá na bezpečnost a předcházení vzniku požárů.
  • V případě narušení akce (vandalové, agresivní lidé), se obrací na Městskou policii Roztoky (602 666 458).
  • V případě potřeby finanční podpory dotační programy.
  • Pokud potřebujete poradit, přijde pořádání akce konzultovat s vedením města nebo V. Dědičovou z odboru vnitřních a sociálních věcí ( dedicova@roztoky.cz , 731473334). Nebojte se nás, rádi vám pomůžeme.

Granty a dotace (neinvestiční)

Zásady pro poskytování investičních dotací z rozpočtu města Roztoky

Vnitřní směrnice č. 7/2011

Seznam neziskových organizací podporovaných Městem Roztoky

Formuláře

Přidělené dotace

Rok 2022

dotace
granty I. pololetí
granty II. pololetí

Rok 2022

dotace
granty

Rok 2020

Dotace 2020
Granty I. 2020

Vyhlášení programové dotace na rok 2020:
dotace
granty

Rok 2019

Dotace 2019
Grant I/2019
Grant II/2019

Rok 2018

Dotace - kultura 2018
Granty I. pololetí - kultura 2018
Granty II. pololetí - kultura 2018
Dotace - sport 2018
Granty I. pololetí - sport 2018
Granty II. 2018 - sport

Rok 2017

Dotace - kultura a sport 2017
Granty I. pololetí 2017 - kultura a sport
Granty II. pololetí 2017 - kultura a sport

Rok 2016

Dotace 2016
Granty I. pololetí 2016
Granty II. pololetí 2016

Dotace 2015
Granty I. pololetí 2015
Granty II. pololetí 2015

Dotace 2014
Granty I. pololetí 2014

Granty II. pololetí 2014