Granty a dotace

Neinvestiční dotace


Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Roztoky

 

Formuláře:

Vyúčtování grantu a dotace

Žádost o grant

Žádost o programovou dotaci

Žádost o individuální dotaci

 

Vážené spolky, vážení pořadatelé kulturních a sportovních akcí,

K dlouhodobému plánování akcí s cílem zamezit souběhu podobných podniků slouží následující tabulka. Pro zanesení informací o svých plánovaných akcích vyplňte tento webový formulář.

Prosím Vás jménem městské rady, abyste pravidelně a úplně své podniky do této plánovací tabulky zaznamenávali. Snažíme se i tímto opatřením zamezit kolizi dvou či více zajímavých akcí v jeden den. Včasné nahlédnutí do kalendáře (a zanesení akce třeba s ročním předstihem) může pomoci toto dublování omezit.

Děkuji, přeju zdar vašemu konání, úspěch vašim spolkům i jednotlivým kulturním akcím, které naše město činí příjemným pro život.

Tomáš Novotný

 

Seznam neziskových organizací podporovaných Městem Roztoky

 

Vyhlášení programové dotace na rok 2020:

dotace
granty

 

Schválené granty a dotace na rok 2019


Dotace 2019

Granty I/2019
Granty II/2019


 

Schválené granty a dotace:

 

Dotace - kultura 2018
Granty I. pololetí - kultura 2018
Granty II. pololetí - kultura 2018
Dotace - sport 2018
Granty I. pololetí - sport 2018
Granty II. 2018 - sportDotace - kultura a sport 2017
Granty I. pololetí 2017 - kultura a sport
Granty II. pololetí 2017 - kultura a sport


Granty II. pololetí 2016

Granty I. pololetí 2016
Dotace 2016

Granty II. pololetí 2015
Dotace 2015

Granty I. pololetí 2015

Dotace 2014
Granty I. pololetí 2014

Granty II. pololetí 2014