Granty a dotace

Milé spolky, kulturní a sportovní či vzdělávací organizace, milí občané se zájmem o pořádání akce v našem městě, 

Město Roztoky vyhlásilo dotační výzvu na programovou dotaci (grant) na II. pololetí 2024, která je vyvěšena na úřední desce města.

Žádosti podávejte výhradně na formulářích, které najdete níže na této stránce. Lze je podávat pouze v termínu od 11. 4. 2024 do 26. 4. 2024 včetně, na žádosti podané mimo uvedený termín nelze brát zřetel.  

Jak dobrou kulturní akci uspořádat?

Desatero dobrého pořadatele, aneb 
Rady pro bezproblémové pořádání akce ve venkovním prostoru

  • Pořadatel akci na veřejném prostranství nahlásí minimálně 30 dnů před jejím konáním na odboru vnitřních a sociálních věcí na tomto formuláři.
  • Pokud s pořádáním akcí nemá zkušenosti a neví, zda je na ni potřeba požádat o zábor, přijde se poradit na odbor vnitřních a sociálních věcí – ráda pomůže Dita Dvořáková (dvorakova.dita@roztoky.cz tel.: 734 448 203).
  • Informace o akci pošle na mu@roztoky.cz, aby ji pracovníci městského úřadu mohli přidat na web, popřípadě toutéž cestou poprosí o přidání akce do kulturního kalendáře v Odrazu.
  • Chce-li k akci rozvěsit plakáty, přinese je vytištěné (nejlépe formát A3 svisle, 15 ks) na podatelnu městského úřadu. Plakáty se rozvěšují vždy v pondělí, středu a pátek ráno.
  • Potřebuje-li si na akci vypůjčit stánky, požádá o ně MÚ.
  • Prostor, kde se konala akce, po sobě uklidí a uvede vše do původního stavu, případné škody nahlásí kontaktní osobě, která potvrdila konání akce.
  • Dbá na bezpečnost a předcházení vzniku požárů.
  • V případě narušení akce (vandalové, agresivní osoby), se obrací na Městskou policii Roztoky (602 666 458).
  • V případě potřeby finanční podpory požádá o dotační programy.
  • Pokud potřebuje poradit, přijde pořádání akce konzultovat s vedením města nebo D. Dvořákovou z odboru vnitřních a sociálních věcí (dvorakova.dita@roztoky.cz, 734 448 203). Nebojte se nás, rádi vám pomůžeme.

Granty a dotace (neinvestiční)

Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Roztoky

Vnitřní směrnice č. 7/2011

Seznam neziskových organizací podporovaných Městem Roztoky

Formuláře

Přidělené dotace

Rok 2024

Granty I 2024
Dotace 2024

Rok 2023

Dotace 2023
Granty I 2023
Granty II 2023

Rok 2022

Dotace
Granty I. pololetí
Granty II. pololetí

Rok 2021

Dotace 2021
Granty I 2021

Granty II 2021

Rok 2020

Dotace 2020
Granty I 2020

Granty II 2020

Rok 2019

Dotace 2019
Grant I 2019
Grant II 2019

Rok 2018

Dotace - kultura 2018
Granty I - kultura 2018
Granty II - kultura 2018
Dotace - sport 2018
Granty I - sport 2018
Granty II - sport 2018

Rok 2017

Dotace 2017
Granty I 2017
Granty II 2017

Rok 2016

Dotace 2016
Granty I 2016
Granty II 2016

Rok 2015

Dotace 2015
Granty I 2015
Granty II 2015

Rok 2014

Dotace 2014
Granty I 2014

Granty II 2014