MŠ v ulici Spěšného 288

 MŠ v ulici Spěšného 288

a odloučené pracoviště v ulici Palackého 

 

Zřizovatelem této MŠ je Městský úřad v Roztokách. MŠ byla založena v roce 1940 jako budova pro předškolní vzdělávání, v klidném prostředí mimo centrum města, s prostornou zahradou, v blízkosti lesa, vybavena pro tělesný a duševní rozvoj dětí.

V současné době má tato MŠ hlavní budovu, která společně se samostatným pavilonem, s kuchyní a jídelnou sídlí ve Spěšného ulici a odloučené pracoviště tzv. „kontejnerovou školku“, která byla uvedena do provozu 8.2.2010 a sídlí v Palackého ulici. Celková kapacita MŠ je 59 dětí.

Hlavní sídlo MŠ ve Spěšného ulici je tvořeno školní budovou a hospodářskou budovou. Školní budova má 2 třídy – třídu Ježků a třídu Motýlků. V obou třídách jsou děti od 4 do 7 let a děti s odkladem školní docházky. Jednotlivá oddělení mají potřebná vybavení, která plně slouží k bezpečnému pobytu dětí.

Odloučené pracoviště v Palackého ulici tvoří jedna velká třída, šatna, sociální zázemí dětí a personálu, kuchyňka na přípravu a vydávání jídla, místnost určená ke skladování výtvarného materiálu a sportovního náčiní. V této školce se nachází třída Kaštánků, kde jsou děti od 3 do 5 let.

Zaměstnanci MŠ:

      ředitelka  Bc. Jana Kellerová

      učitelky

          Bc. Marie Hedlová (ve třídě Motýlků)

          Ing. Bc. Zuzana Kubová (ve třídě Ježků)

          Lucie Tichá (ve třídě Kaštánků)

          Ivana Moravcová (ve třídě Kaštánků)

      školnice, uklízečky

         Šárka Malá (budova ve Spěšného ulici)

          Anna Emingerová (budova v Palackého ulici)

 

kuchařka, hospodářka

          Zdena Bezová

 

Ředitelka MŠ Bc. Jana Kellerová dokončila své studium na Karlově univerzitě, obor Školský management, paní učitelka Marie Hedlová vystudovala na Karlově univerzitě obor Speciální pedagogika a paní učitelka Zuzana Kubová vystudovala na Karlově univerzitě obor Učitelství pro MŠ. Paní učitelka Lucie Tichá studuje pedagogickou školu na Praze 6 a paní učitelka Ivana Moravcová si doplňuje kvalifikaci tzv. druhou maturitou na pedagogické škole. Všechny pedagogické pracovnice se dále vzdělávají formou různých kurzů akreditovaných MŠMT a své znalosti si dále doplňují samostudiem.

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program na rok 2014/2015 je nově zpracován. Jedním z nejdůležitějších cílů vzdělávacího programu MŠ je vytvoření a udržení tvořivého a přátelského ovzduší, kde se dobře cítí jak děti, tak i rodiče a zaměstnanci MŠ.

Zhotovení třídních vzdělávacích programů je plně v kompetenci učitelek a jsou konzultovány na pedagogických poradách.

 

Mimoškolní aktivity

Každým rokem podle zájmu rodičů a dětí nabízíme tyto kroužky:

-     seznamování s keramikou

-     seznamování s cizím jazykem formou hry – zde se děti seznamují hravou formou s prvními cizími slovy a  získávají kladný vztah k výuce cizích jazyků

-     taneční kroužek (pohybová výchova)

-     logopedie

 

V MŠ pravidelně pořádáme karnevaly, oslavu Dne dětí a Zahradní slavnost na školní zahradě se soutěžemi společně s rodiči, Mikulášskou nadílku ve spolupráci se ZŠ Roztoky, Vánoční besídku pro rodiče, zimní školu v přírodě spojenou s lyžařským výcvikem, jarní školu v přírodě, barevné dny, společné dílny pro rodiče s dětmi, rozloučení s předškoláky, oslava Čarodejnic, výchovné koncerty v ZUŠ, spoustu výletu a mnoho dalších akcí.

 

 

Kontaktní údaje:

Mateřská škola Roztoky, Spěšného 288, okres Praha-západ

Spěšného 288

252 63 Roztoky

tel. MŠ Spěšného:      734 113 448

tel. MŠ Palackého:     734 336 882

tel. vedení MŠ:           731 525 100

email: spesneho.roztoky@gmail.com

www: www.msroztoky.cz

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Provozní doba: 7:00 – 16:30

IČ: 71000097