Mateřská škola v Žalově v ulici Přemyslovská

Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ

Hlavní budova mateřské školy Přemyslovská je po celkové rekonstrukci a přístavbě od 2.10.2006 čtyřtřídní s kapacitou 89 dětí. Každá třída má svoji šatnu a hygienické zázemí. Třídy i šatny jsou vybaveny vhodným nábytkem, dostatečným množstvím hraček a pomůcek. Škola má krásnou, velkou zahradu, vybavenou domečky na ukládání hraček, domečkem pro hry dětí, skluzavkami, houpačkami, průlezkami, šplhací věží, pevně zabudovanými stoly a lavičkami. Zahrada je v současnosti doplněna přírodními tunely, bosonohou stezkou a prvky logopedické péče. Na zahradě je množství vzrostlých stromů a svah pro zimní sportování. V létě ke k dispozici zahradní sprcha. V létě 2017 byl nově zrekonstruován školní dvůr, na něm bude možno hrát míčové a pohybové hry.

V roce 2013 byla otevřena nová třída s kapacitou 25 dětí ve zrekonstruovaných prostorách v objektu u supermarketu Tesco na Lidické ulici. Třída je moderní, prostorná, světlá s funkční zahradou s umělým povrchem.

Z mateřské školy organizujeme vycházky do přírody (Řivnáč, Stříbrník, Holý vrch, Tiché údolí, Levý Hradec, Úholičky), výlety do ZOO, po hradech a zámcích, do Prahy i jiných měst – do divadel, za památkami a za poznáním. Poučit i pobavit do školky nás jezdí divadelní a umělecké soubory.

Přehled učebních plánů

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Rok jak kolo točí se“ je zpracován a zaktualizován. Obsahuje formulované cíle, metody a nástroje jejich plnění. Mezi hlavní cíle našeho programu patří rozvoj osobních schopností a dovedností, upevnění základů kulturního chování vůči ostatním dětem i dospělým a dále usilujeme o to, aby veškeré návyky zdvořilostní i návyky zdravého životního stylu byly pro děti přirozené, normální a zažité i za hranicí školy. Učitelky při své výchovné práci kladou důraz na uspokojování individuálních potřeb všech dětí.

Výchovná a vzdělávací práce vychází z koncepce školy, je rozpracována do jednotlivých třídních vzdělávacích programů s ohledem na aktuální podmínky. Zvýšená pozornost je věnována jazykové a literární výchově, jsou zařazovány bloky logopedické prevence v podobě činností provokujících mluvní aktivitu dětí, chvilky poslechu literárních textů a cvičení dětí (aerobik pro děti).

Personální obsazení školy

V mateřské škole pracuje 10 pedagogických pracovnic na plný i částečný pracovní úvazek, 6 pracovnic provozního personálu na plný i částečný úvazek, 1 asistent pedagoga.

Zaměstnanci

pedagogičtí:

Dominika Boďová, Eva Krbcová (učitelky- 1. třída)
Hana Svěchotová, Lenka Králová (učitelky- 2. třída)

Ludmila Šubrtová, Mgr. Aneta Libjaková (učitelky 3. třída)
Hana Novotná, Milada Černá (učitelky- 4. třída)
Daniela Abelová, Dis. Radka Kubánková (učitelky 5. třída)

provozní:

Helena Čížková (domovnice, školnice, asistence u dětí)
Kateřina Šafářová (úklid, asistence u dětí)
Marie Lišková (vedoucí školní jídelny)
Ivana Dvořáčková, Jaroslava Šimková, Jitka Štěpánková – Hantychová (kuchařky).

Šárka Rösslerová – asistent pedagoga

Mimoškolní aktivity

Naše mateřská škola nabízí v rámci mimoškolních aktivit kroužek „Hrnčířská školička“. Každý školní rok na podzim i na jaře jezdíme na plavání do Tuchlovic.

Kontaktní údaje

Přemyslovská 1193, Roztoky 252 63
Tel.: 220 912 154, 220 911 957, 724 772 290
IČO: 71001590
Ředitelka: Hana Novotná
Zřizovatel: Město Roztoky
Typ MŠ: Celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy: 114 dětí ve věku od 3 let
Provozní doba:6.30 - 16.30 hodin
web: www.mspremyslovska.cz
e-mail: ms.roztoky-zalov@volny.cz