Mateřská škola v Havlíčkově ulici

Mateřská škola, Havlíčkova 1024, Roztoky
 

Mateřská škola Havlíčkova se nachází v centru města , skládá se ze čtyř pavilonů a patrové modulové přístavby.  Je obklopena zahradou s bohatou zelení vzrostlých stromů ,vybavenou průlezkovou lodí, houpacím autem, zahradními domky, lavičkami, pískovištěm, hračkami , letní umývárnou a  velkým bazénem. Třídy jsou prostorné a slunné, s hracími koutky,  sportovním nářadím a dostatečným množstvím hraček.
Krásné prostředí v okolí Roztok využíváme k výletům a sportovním akcím. Blízkost mateřské školy hlavnímu městu nám umožňuje návštěvy divadel, muzeí i památek Prahy.

Kapacita

125 dětí, které jsou rozděleny do 5 oddělení ( Žabky, Včelky, Šneci, Motýli a Berušky). V roce 2011 byla přistavěna nová patrová modulová budova kapacitně pro 50 dětí. Vnitřní propojení pavilonů umožňuje vzájemné setkávání dětí všech věkových skupin.

Zaměstnanci

Pedagogičtí :
Mgr.Fialová Hana – ředitelka

Hanslíková  Petra  - učitelka, zástupkyně ředitelky

Malkusová Stanislava - učitelka  

Jeníčková  Lenka - učitelka                                                                                                                

Vondrová Jana -  učitelka

Pátková Šárka  - učitelka

Zagatová  Zuzana- učitelka

Savinova  Marie   - učitelka

Částková  Klára  - učitelka

Zmatlíková Andrea - učitelka


provozní  :

Malkus Vít – školník

Gelnarová Jana  - vedoucí ŠJ

Tichá  Zdena – hlavní kuchařka

Zdrubecká  Martina -  kuchařka

Machová Hana  -  uklízečka

Pšeničková Ludmila -  uklízečka

Svobodová Marie -  pradlena

Koncepce výchovně vzdělávací práce

Naším hlavním úkolem při výchově dětí je napomáhat rodině všestranně rozvíjet osobnost každého jedince a přirozenou cestou provázet dítě radostným předškolním obdobím. Pracujeme na základě vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem celým rokem. Prostřednictvím všech smyslů dítěte rozvíjíme poznatky, dovednosti a zkušenosti v oblasti enviromentální, biologické, psychologické, interpersonální i sociálně kulturní, přičemž plně respektujeme vývojová specifika. Vzdělávací proces v naší mateřské škole vychází především z vlastních prožitků a zkušeností dětí a je cílen k rozvíjení učení, osvojování základů hodnot lidského společenství a k získávání samostatnosti v osobním projevu. Důraz klademe na vytváření základů pozitivního přístupu k životu.

Pro předškolní děti nabízíme seznamování s anglickým jazykem v kroužku "Veselá angličtina". Vítáme  náměty a nápady rodičů a snažíme se být vstřícní jejich požadavkům.

Školní aktivity

Výlety v Roztokách i mimo ně, divadla, muzea, výstavy, planetárium, vánoční a mikulášské slavnosti, oslavy dne dětí, karnevaly, jarmarky.

 

Mimoškolní akce

Veselá angličtina - seznamování s jazykem, vede J. Klinkerová
Atletika - pod vedením p. Hanouskové a p. Matase

Kontaktní údaje

Mateřská škola
Havlíčkova 1024
252 63  Roztoky
Tel.: 220 912 021
web: www.mshavlickovaroztoky.cz
e-mail: ms.havlickova@volny.cz