Mateřská škola v Havlíčkově ulici

Mateřská škola, Havlíčkova 1024, Roztoky

Mateřská škola Havlíčkova se nachází v centru města, skládá se ze čtyř pavilonů a patrové modulové přístavby.  Je obklopena zahradou s bohatou zelení vzrostlých stromů, vybavenou průlezkovou lodí, houpacím autem, zahradními domky, lavičkami, pískovištěm, hračkami, letní umývárnou a velkým bazénem. Třídy jsou prostorné a slunné, s hracími koutky, sportovním nářadím a dostatečným množstvím hraček.
Krásné prostředí v okolí Roztok využíváme k výletům a sportovním akcím. Blízkost mateřské školy hlavnímu městu nám umožňuje návštěvy divadel, muzeí i památek Prahy.

Kapacita

125 dětí, které jsou rozděleny do 5 oddělení (Žabky, Včelky, Šneci, Motýli a Berušky). V roce 2011 byla přistavěna nová patrová modulová budova kapacitně pro 50 dětí. Vnitřní propojení pavilonů umožňuje vzájemné setkávání dětí všech věkových skupin.

Zaměstnanci

Pedagogičtí:
Mgr. Fialová Hana - ředitelka

Hanslíková  Petra - učitelka, zástupkyně ředitelky

Malkusová Stanislava - učitelka   

Jeníčková  Lenka - učitelka                                                                                                                

Vondrová Jana - učitelka

Pátková Šárka - učitelka

Zagatová  Zuzana - učitelka

Savinova  Marie - učitelka

Částková  Klára - učitelka

Kuntová  Marie - učitelka


provozní:

Malkus Vít - školník

Gelnarová Jana - vedoucí ŠJ

Tichá Zdena - hlavní kuchařka

Zdrubecká Martina - kuchařka

Poschlová  Zdeňka  - kuchařka

Machová Hana - uklízečka

Pšeničková Ludmila - uklízečka

Svobodová Marie - pradlena

Koncepce výchovně vzdělávací práce

Naším hlavním úkolem při výchově dětí je napomáhat rodině všestranně rozvíjet osobnost každého jedince a přirozenou cestou provázet dítě radostným předškolním obdobím. Pracujeme na základě vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem celým rokem. Prostřednictvím všech smyslů dítěte rozvíjíme poznatky, dovednosti a zkušenosti v oblasti enviromentální, biologické, psychologické, interpersonální i sociálně kulturní, přičemž plně respektujeme vývojová specifika. Vzdělávací proces v naší mateřské škole vychází především z vlastních prožitků a zkušeností dětí a je cílen k rozvíjení učení, osvojování základů hodnot lidského společenství a k získávání samostatnosti v osobním projevu. Důraz klademe na vytváření základů pozitivního přístupu k životu.

Pro předškolní děti nabízíme seznamování s anglickým jazykem v kroužku "Veselá angličtina".  Vítáme náměty a nápady rodičů a snažíme se být vstřícní jejich požadavkům.

Školní aktivity

Výlety v Roztokách i mimo ně, divadla, muzea, výstavy, planetárium, vánoční a mikulášské slavnosti, oslavy dne dětí, karnevaly, jarmark.

Mimoškolní akce
Veselá angličtina – seznamování s jazykem, vede J. Klinkerová
Atletika – pod vedením p. Hanouskové a p. Matase

Kontaktní údaje

Mateřská škola
Havlíčkova 1024
252 63  Roztoky
Tel.: 220 912 021
web: www.mshavlickovaroztoky.cz
e-mail: ms.havlickova@volny.cz