Mobilní sběry

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

Bude proveden ve dnech 15. 4. a 7. 10. 2023 (harmonogram míst)

 

Svoz kompostovatelného odpadu

Bude proveden ve dnech

4.3., 18.3., 1.4., 22.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 15.7., 5.8., 26.8., 9.9., 30.9., 14.10., 4.11. a 18.11. 2023 (harmonogram míst)

 

Svoz železného šrotu

Proběhne v termínech:

  • Sběrná oblast č. 1: 17. 4. a 4. 9. 2023
    (Oblast od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území Roztoky)
  • Sběrná oblast č. 2:   24. 4. a 11. 9. 2023
    (Oblast od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov a nejzápadnější část k.ú. Roztoky)

Ke shromažďování kovu (železného šrotu) lze využít chodník před nemovitostí, ze které kov pochází, a to nejdéle 1 den před vyhlášeným sběrným dnem.

 

Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů s časy

                                   Zastávka           Čas
1) U trafiky "Žalov"   8.00–8.35
2) Ul. U Školky – rozcestí na Žalov          8.40–9.00
3) Na Hurťáku – u trafostanice ve Smetanově ulici   9.05–9.40
4) U Rybníčku – ul. Smetanova      9.45–10.20
5) Před samoobsluhou "Sádlo" – č.p. 1036 na Lidické ulici  10.25–11.00
6) Ul. Nad Vinicemi          11.05–11.40
7) Před sokolovnou          11.45–12.20
8) U Pepca v Havlíčkově ulici 12.25–13.00
9) Ul. Obránců míru – u paneláků   13.05–13.40
10) Ul. Třebízského – u garáží     13.45–14.20
11) Nad Čakovem – u ZUŠ 14.25–15.00
12) Na parkovišti před VÚAB 15.05–15.15
13) U parkoviště „Koruna“         15.20–15.35
14) Bytové domy Solníky I   15.40–15.55
15) Na Panenské I – u vjezdu do areálu    16.00–16.15
16) Na Panenské II      16.20–16.35
17) Na Dubečnici  16.40–16.55
18) Ul. Lederova    17.00–17.15