Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Regulační plán Solníky


Toto jednání je určeno primárně veřejnosti, ale zveme samostatně také zástupce dotčených orgánů, sousedních obcí a krajského úřadu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 17. 10. 2023, může každý uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona námitky (zjednodušeně Město Roztoky, vlastníci regulačním plánem dotčených pozemků a majitelé sousedních pozemků), ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 65 odst. 2 a 3 stavebního zákona) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Návrh regulačního plánu Solníky pro veřejné řízení:

Veřejná vyhláška

Společné jednání o návrhu regulačního plánu proběhlo v pátek 3.3.2023

VV_RP_Solníky_společné_jednání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 63,03 kB

Výrok - textová část

Výrok - textová část

VP_0A_RP_Solniky_Textova_cast_Vy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,93 MB

Hlavní výkres

VP_01_RP_Solniky_Hlavni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 760 kB

Výkres regulace

VP_03_RP_Solniky_Vykres_navrzene.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 782,73 kB

Dopravní a technická infrastruktura

VP_04_RP_Solniky_Vykres_dopravni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,24 MB

Veřejně prospěšné stavby

VP_02_RP_Solniky_Verejne_prospes.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 723,23 kB

Odůvodnění - textová část

Odůvodnění - textová část

VP_0B_RP_Solniky_Textova_cast_Od.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,46 MB

Koordinační výkres

VP_05_RP_Solniky_Koordinacni_vyk.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,2 MB

Výkres širších vztahů

VP_06_RP_Solniky_Sirsi_vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,32 MB

Předpokládané zábory ZPF

VP_07_RP_Solniky_Vykres_predpokl.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 754,5 kB

nahoru