Menu
Město Roztoky
MěstoRoztoky

Webové stránky běží do konce srpna v pilotním provozu. Průběžně je vylepšujeme. 
Pokud byste narazili na nedostatky, budeme rádi, když nám je nahlásíte. Děkujeme!

Sociální a zdravotní komise

Předsedkyně: Vladimíra Drdová, e-mail: drdova@roztoky.cz
Členové: Kamila Carbolová, Miroslava Kuglerová, Anna Kaucká, Marie Dittrichová,
Iva Ježková, Simona Mádlová, Kateřina Skutilová, Klára Junka

Zápisy za volební období 2022–2026 z důvodu řešení citlivých záležitostí nemohou být zápisy zveřejňovány


nahoru